Πρόγραμμα ανάσας για ορισμένους συμπολίτες μας

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 20η Ιουνίου 2011 ελήφθη απόφαση συμμετοχής του Δήμου Αγίας Παρασκευής ως συμπράττοντος φορέα σε συνεργασία με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, στην ανοιχτή πρόσκληση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ με Κωδικο 37, για υποβολή προτάσεων στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ». Η πρόταση του Δήμου αφορά την πλήρη επιχορήγηση 80 ανέργων συμπολιτών μας από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, για 5 μήνες με 25 ευρώ την ημέρα και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη για παροχή «κοινωφελούς εργασίας» σε δράσεις που ενδεικτικά είναι:


Συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση σχολείων – αυλαίων χώρων και παιδικών σταθμών - καθαρισμός στύλων και πινακίδων οδοσήμανσης από διαφημιστικά υλικά - καθαρισμός και συντήρηση στάσεων λεωφορείων.


Συντήρηση και φύλαξη παιδικών χαρών - συντήρηση πρασίνου πεζοδρομίων και νησίδων - καθαρισμός Υμηττού - Λόφου Τσάκού - περιαστικών ζωνών πρασίνου και ακάλυπτων δημόσιων χώρων - συντήρηση ή δημιουργία έργων πυροπροστασίας σε λόφο Τσακού, Υμηττό και λοιπές ζώνες πρασίνου - Αναδασώσεις - καθαρισμός συντήρηση δικτύου μονοπατιών στον Υμηττό - φύλαξη Λόφου Τσακού- Υμμητού - περιαστικού πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων - υπηρεσίες ποτίσματος


Κοινωφελείς κοινωνικές υπηρεσίες λειτουργικότητας, καθαριότητας, γραμμής επικοινωνίας στις κοινωνικές δομές του Δήμου μας, στα Δημοτικά ιατρεία και στα ΚΑΠΗ.


Ωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι κυρίως οι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ με προτεραιότητα σε μακροχρόνια ανέργους και βραχυχρόνια ανέργους που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.


Όταν εγκριθεί το πρόγραμμα θα υπάρξει ευρεία δημοσιότητα στα τοπικά μέσα για την ενημέρωση των ωφελούμενων που επιθυμούν να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Νεότερη Παλαιότερη