Δεν πρέπει να μείνουμε εκτός δράσεων

Έχω την ταπεινή άποψη πως ένας τόσο μεγάλος δήμος σαν τον δικό μας δεν πρέπει να μένει εκτός των αντιδράσεων για την κατάσταση της χώρας. Θα πρέπει να αποφασίσουμε σύντομα και να διοργανώσουμε και εδώ ειρηνικές και μόνο διαδηλώσεις στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής ενώνοντας και εμείς τις φωνές μας με όλους τους άλλους Έλληνες πέρα και πάνω από κόμματα, πέρα και πάνω από συνδικαλιστικές ή άλλου τύπου οργανώσεις.


Μανώλης Γιαλούρης
Νεότερη Παλαιότερη