Η Άννα Γάκη νέα αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Με ψήφους 20 υπέρ και 1 λευκό η Άννα Γάκη εξελέγη νέα αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στη θέση του Γιάννη Γουργούλη. Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Καλλικράτη ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να προέρχεται από τη μείζονα αντιπολίτευση. Επόμενως, ύστερα από την ανεξαρτητοποίηση του Γιάννη Γουργούλη, έπρεπε να οριστεί άλλος αντιπρόεδρος.

Νεότερη Παλαιότερη