Δε θα δεχθεί συνενώσεις η Ένωση Συλλόγων Γονέων

Αγία Παρασκευή 17/2/2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Σχολείων Αγίας Παρασκευής ενημερώνει τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και το σύνολο της τοπικής κοινωνίας για την με αριθμό  21/2011 της 9ης Φεβρουαρίου 2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούσε τις συγχωνεύσεις-συνενώσεις-καταργήσεις σχολείων της πόλης μας:


«Για  λόγους δημογραφικούς, χωροταξικούς των σχολείων, κατάστασης των υπαρχόντων κτηριακών υποδομών όπως αυτά αναφέρονται στην εισήγηση και στα αναλυτικά στοιχεία που παρουσίασε η Ένωση Συλλόγων Γονέων Αγίας Παρασκευής και μετά από διεξοδική συζήτηση, το Δημοτικό Συμβούλιο απεφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ ότι:


1/ Δεν θα επιτρέψει ουδεμία συγχώνευση-συνένωση-κατάργηση σχολείων στην Αγία Παρασκευή. Η όποια συγχώνευση-συνένωση-κατάργηση εκτιμούμε ότι θα δημιουργήσει υπερπληθώρα μαθητών στα υπόλοιπα σχολεία με αποτέλεσμα την δυσχερή λειτουργία των σχολείων και την υποβάθμιση της ποιότητας παρεχόμενης εκπαίδευσης στους  μαθητές λόγω της αυξημένης αναλογίας που θα προκύψει μεταξύ διδασκόντων/διδασκομένων.


2/ Θα αγωνιστεί για την δημιουργία όλων των σχολικών μονάδων που έχει ανάγκη η πόλη μας:


Αποπεράτωση 1ου ΕΠΑΛ στου «ΜΠΑΡΜΠΙΚΑ» - 12ο Νηπιαγωγείο στο οικόπεδο επί της οδού Δερβενακίων – 6ο Γυμνάσιο στο οικόπεδο επί της οδού Αγελάου- 2ο -10ο Νηπιαγωγεία στο οικόπεδο επί της οδού Γιαβάση – 4ο Νηπιαγωγείο στο οικόπεδο επί της οδού Πάρου- 11ο Δημοτικό στο οικόπεδο επί της οδού Πατρόκλου – 12ο Δημοτικό στο οικόπεδο επί της οδού Βενιζέλου «ΜΑΚΡΗ.»


Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Η Πρόεδρος                                                   Η Γεν. Γραμματέας


Αύρα Μπασακίδου-Καράμπελα               Δέσποινα Μαντζανά-Πέπονα

Νεότερη Παλαιότερη