Το θέμα των συμβασιούχων θίγει η Λαϊκή Συσπείρωση

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ Ανδρέας Γκιζιώτης και Γιώργος Τσιμπουκάκης, αιτήθηκαν και συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη του  Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης  19. 1. 2011 (10ο θέμα), και θα εισηγηθούν  το ζήτημα των εργαζομένων όλων των μορφών συμβάσεων στις υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Παρασκευής και των Νομικών προσώπων.


Αποτέλεσμα της αντιλαϊκής και αντεργατικής πολιτικής των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στους Δήμους και μάλιστα χωρίς κονδύλια, χωρίς εξασφάλιση σταθερού προσωπικού με πλήρη εργασία, οι ανατροπές των εργασιακών σχέσεων, δημιούργησαν πλήθος απασχολήσιμων – συμβασιούχων. Με πρόσχημα την οικονομική κρίση του κεφαλαίου, σύμφωνοι με τις εντολές  ΕΕ, ΔΝΤ, στην κατεύθυνση που ο αντιδραστικός Καλλικράτης ορίζει, μεταφέρουν τα βάρη στους εργαζόμενους, προχωρούν σε μαζικές απολύσεις, υποβαθμιζουν τις υπηρεσίες των Δήμων.


Οι διοικήσεις του Δήμου μας, διαχρονικά υιοθετούν και στηρίζουν την αντεργατική πολιτική των κυβερνήσεων, έχουν αποδεχτεί την μετατροπή της Τοπικής Διοίκησης σε μηχανισμό ανατροπής των εργασιακών σχέσεων, με την επέκταση των ευέλικτων μορφών εργασίας, τη μερική απασχόληση χωρίς δικαιώματα. Όλα τα τελευταία χρόνια ’’φρόντισαν’’ ώστε οι πλειοψηφία των εργαζομένων του Δήμου και των Νομικών προσώπων, να εργάζονται με κάθε είδους συμβάσεις, χαμηλόμισθοι, (πολλές φορές και απλήρωτοι), πολλοί αυτοασφαλιζόμενοι (άρα και φθηνότεροι).


Έχουν όμως μερικά βασικά κοινά χαρακτηριστικά.


Καλύπτουν απαραίτητους τομείς εργασίας, πάγιες και διαρκείς ανάγκες στην υπηρεσία της πόλης και των πολιτών. Έχουν ίσα δικαιώματα στην εργασία, την αμοιβή, την ασφάλιση, τη ζωή.


Θεωρούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να πάρει ξεκάθαρη θέση υπέρ του δικαιώματος για μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα όλων αυτών των εργαζομένων. Υποστηρίζουμε ότι η μόνη δίκαιη λύση είναι η μετατροπή όλων των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.Οι συμβασιούχοι να διεκδικήσουν μαζί με όλους τους εργαζόμενους, μαχητικά και ανυποχώρητα τα δικαιώματά τους.Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ


Ανδρέας Γκιζιώτης και Γιώργος Τσιμπουκάκης

Νεότερη Παλαιότερη