Χαλαρή προσέλευση

Σύμφωνα με νεώτερη πληροφόρηση από την περιοχή του Τσακού η προσέλευση χαρακτηρίζεται ως "χαλαρή".
Νεότερη Παλαιότερη