αναρτηση

- Εικόνα εγκατάλειψης στο νηπιαγωγείο της οδού Λεωνίδου με μια μόνο νηπιαγωγό για 20 παιδιά. Οι γονείς όπως πληροφορηθήκαμε έχουν ήδη στείλει έντονη επιστολή διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας. Άραγε θα λάβουν απάντηση; Οψόμεθα...
Νεότερη Παλαιότερη