αναρτηση

Καμία οικοδόμηση πέραν των ήδη χτισμένων / Δεν κόβεται κανένα δέντρο / Διαμόρφωση μόνο πεζοδρόμων

Σοβαρή τροποποίηση στην πολεοδομική μελέτη των χώρων πάρκου Νεαπόλεως-Υπ. Γεωργίας-γηπέδων-σχολείων κ.λ.π. κατέθεσε ο Μιχάλης Γριβέας. Θυμίζουμε ότι ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Σχεδιασμού είχε καταψηφίσει αυτή τη μελέτη στο Δ.Σ. Μάλιστα το θέμα είχε εισαχθεί χωρίς να έχει λάβει γνώση του περιεχομένου της ο ίδιος, παρ’ ότι είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος Αντιδήμαρχος. Αργότερα βεβαίως έλαβε μέρος στη δημόσια συζήτηση που διοργανώθηκε από το www.agiaparaskevi-guide.gr και ομάδα πολιτών (επί τόπου) μεταξύ φορέων, πολιτών και των δημοτικών παρατάξεων «ΜΑΖΙ για την Αγία Παρασκευή» και «Ανθρώπινη Πόλη» στην οποία παρών ήταν ο Δήμαρχος Βασίλης Γιαννακόπουλος καθώς και ο Ανδρέας Γκιζιώτης. Εκεί ο Μιχάλης Γριβέας διατύπωσε τις διαφωνίες του επί της ουσίας της μελέτης που ψηφίστηκε από το Δ.Σ. Στις 10-08-2010 ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Σχεδιασμού κατέθεσε ένσταση η οποία θα συζητηθεί σε προσεχές Δ.Σ. Με αυτή διατυπώνει πλήρεις προτάσεις τροποποιήσεων και αλλαγών της πολεοδομικής μελέτης. Στις προτάσεις του αυτές (όπως ισχυρίζεται ο ίδιος) έχει συμπεριλάβει τις απόψεις της μεγάλης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων στην προαναφερθείσα σύσκεψη. Με την πρότασή του ο  Γριβέας, όπως μας δήλωσε στοχεύει στην :

- Απόλυτη προστασία του πευκόφυτου χαρακτήρα του χώρου του Υπουργείου Γεωργίας (συμπεριλαμβανομένου του πάρκου Νεαπόλεως)

- Μείωση των συντελεστών δόμησης στον Αθλητικό χώρο και στο τμήμα του Υπουργείου Γεωργίας που είναι ήδη δομημένο, έτσι ώστε η επιτρεπόμενη δόμηση να ισούται μόνο με την ήδη υπάρχουσα.

- Ενοποίηση όλου του πευκόφυτου χώρου του Υπουργείου Γεωργίας μαζί με το πάρκο Νεαπόλεως έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια πύλη εισόδου της πόλης στο βουνό (φυσικά μόνο πεζή)

- Πλήρη απαγόρευση εισόδου αυτοκίνητων με τη δημιουργία πεζοδρόμων τόσο περιμετρικά όσο και εσωτερικά. Επίσης τη μείωση της κατάτμησης του χώρου με δρόμους.

Μας τεκμηρίωσε επίσης τους λόγους που τον οδήγησαν στο να προτείνει αλλαγές στη μελέτη επισημαίνοντας τα παρακάτω σημεία:

α) Σε όλο το χώρο του Υπ. Γεωργίας και του πάρκου Νεαπόλεως θεσμοθετήθηκε  χρήση γης «Ελεύθεροι χώροι – Αστικό Πράσινο». Δηλαδή επιτρέπονται α) αναψυκτήρια β) αθλητικές εγκαταστάσεις. γ) πολιτιστικά κτίρια (βιβλιοθήκες-εκθέσεις κ.λ.π.). δ) χώροι συνάθροισης κοινού (θέατρα-κινηματογράφοι κ.λ.π.).

β) Σε όλο τον προαναφερθέντα χώρο θεσμοθετείται συντελεστής δόμησης 0,20 που μειώθηκε από το Δ.Σ. σε 0,10. Δηλαδή αφενός μεν επιτρέπεται οικοδόμηση 3.000 τ.μ. περίπου αφετέρου δε η οικοδόμηση μπορεί να γίνει οπουδήποτε δηλαδή και μέσα στην πευκόφυτη περιοχή. Σημειώνεται ότι η υπάρχουσα δόμηση (δηλ. τα τρία υπάρχοντα κτίρια του Υπουργείου Γεωργίας) έχουν περίπου το μισό εμβαδόν.

γ) Στον ίδιο προαναφερθέντα χώρο οργανώνεται οδικό δίκτυο με οδούς ήπιας κυκλοφορίας εσωτερικά και με κανονικό αμαξιτό δρόμο περιμετρικά. Έτσι αφενός μεν κατατέμνεται πλήρως η μεγάλη αυτή ενιαία πευκόφυτη έκταση αφετέρου δε εισάγεται ελεύθερα το αυτοκίνητο στο βουνό.

δ) Στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων θεσμοθετείται συντελεστής δόμησης 0,30. Δηλαδή επιτρέπεται δόμηση περίπου 7.200 τ.μ. ενώ η υπάρχουσα δόμηση δε ξεπερνά τα 2.000 τ.μ.

Συγκεκριμένα ο αντιδήμαρχος προτείνει τις εξής τροποποίησεις όπως ο ίδιος αναφέρει και που απεικονίζονται στον αντίστοιχο χάρτη:
κάντε κλικ στις εικόνες για μεγέθυνση

1. Ο περιμετρικός δρόμος (πλάτους 10μ.) προτείνεται να γίνει πεζοδρόμος (πλάτους 8μ.). Τοιουτοτρόπως απαγορεύουμε την είσοδο των αυτοκινήτων. Επίσης δεν θα κοπεί σχεδόν κανένα δέντρο διότι εντός του πεζόδρομου μπορούν κάλλιστα να διατηρηθούν τα δέντρα. Αν ίσως χρειαστεί να κοπούν ελάχιστα θα είναι μόνο όσα πιθανά θα εμποδιζουν την διαμόρφωση μιας τρίμετρης λωρίδας κίνησης ειδικών οχημάτων (πυροσβεστικά-ασθενοφόρα κ.λ.π.) που είναι απαραίτητη σ όλους τους πεζόδρομους. Σημειωτέον η λωρίδα αυτή μπορεί να διαμορφώνεται με παρακάμψεις.

2. Καταργούμε εσωτερικά κάθε άλλη μορφή δρόμου και θεσμοθετούμε μόνο πεζόδρομους

3. Σε όλο το χώρο του Υπουργείου Γεωργίας και του πάρκου Νεαπόλεως περιορίζουμε τα Ο.Τ. από 4 σε 2.Ετσι ξεχωρίζουμε μόνο το ήδη οικοδομημένο τμήμα του Υπουργείου Γεωργίας και ενοποιούμε όλο το υπόλοιπο σε ένα μεγάλο πάρκο που εξασφαλίζει μία πύλη εισόδου της πόλης στο βουνό (φυσικά μόνο πεζή)

4. Στον προαναφερθέντα ενιαίο χώρο 18  στρ. περίπου ορίζουμε χρήση γης το κοινόχρηστο πράσινο με μηδενικό Σ.Δ. Με αυτό το τροπο δε θα κοπεί κανένα δέντρο και δε θα κτισθεί απολύτως τίποτε σε αυτή την έκταση. Σημειώνουμε επίσης ότι όλος αυτος ο χώρος περιέχεται αυτοδίκαια και αμέσως μετα την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης στο Δήμο μας διότι αποτελεί εισφορά γης του Υπ. Γεωργίας .

5. Στο Ο.Τ. που είναι το οικοδομημενο τμήμα του Υπουργείου Γεωργίας 11  στρ. περίπου ορίζουμε χρήση γης «Ελεύθεροι χώροι – Αστικό Πράσινο» από την οποία εξαιρούμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Δηλαδή επιτρέπονται: α) Αναψυκτήρια. β) Πολιτιστικά κτίρια (βιβλιοθήκες-εκθέσεις κ.λ.π.). γ) Χώροι συνάθροισης κοινού (θέατρα-κινηματογράφοι κ.λ.π.). Οριζουμε Σ.Δ. 0,20. Δηλαδή προβλέπουμε επιτρεπόμενη δόμηση μέχρι 2.200 τ.μ. ήτοι όση είναι ηδη σήμερα δομημένη (που την υπολογίζουμε σε 2.000 τ.μ.).

6. Στο χωρο Αθλητικων εγκαταστάσεων 24 στρ. περίπου ορίζουμε Σ.Δ. 0,12. Δηλαδή προβλέπουμε επιτρεπόμενη δόμηση μέχρι 2.900 τ.μ. Ήτοι όση περίπου είναι ήδη σήμερα δομημένη (που την υπολογίζουμε σε 2.400 τ.μ.).

7. Εντός του χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων ορίζουμε την τριγωνική έκταση (ΑΒΓΑ  1,5  στρ. περίπου που εφάπτεται του κοινοχρήστου πρασίνου) ως τμήμα στο οποίο απαγορεύεται εντελώς η δόμηση. Αυτό για να δημιουργησουμε εμπράκτως μια ευρύτερη ζώνη πρόσβασης πεζή στο βουνό που τυπικά μεν θα ανήκει στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων ουσιαστικά δε θα είναι προέκταση του κοινοχρήστου πρασίνου.

Αποδεικνύεται λοιπόν για άλλη μια φορά ότι οι έγκαιρες, ψύχραιμες, τεκμηριωμένες και μη παραταξιακού χαρακτήρα παρεμβάσεις μαζί με τη βοήθεια των πολιτών μπορούν να δώσουν λύσεις και να προστατεύσουν τον πλούτο της πόλης μας αποφεύγοντας την τρομοκρατία και προσεγγίζοντας την ουσία. Μένει τώρα να δούμε πως θα πράξουν οι δημοτικοί σύμβουλοι.
Νεότερη Παλαιότερη