Ξεμπλοκάρει η ανάπλαση;

- Ανοίγει σιγά σιγά ο δρόμος για να ξεκινήσουν πάλι τα έργα στην Αγίου Ιωάννου και να πάψουν να βασανίζονται οι πολίτες; Αν θέλουμε να είμαστε αισιοδόξοι φαίνεται πως η κατάσταση βρίσκεται σε καλό δρόμο καθώς οι δύο από τους τέσσερις λόγους του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατέπεσαν και συγκεκριμένα:

1. Ο υπό αμφισβήτηση ιγνιβρίτης με τον οποίο διαστρώνονται τα πεζοδρόμια, είναι ο προβλεπόμενος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως βεβαιώνεται μετά από εξέταση δειγμάτων που προσκόμισε η υπηρεσία από τα εργαστήρια των δύο Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατα συνέπεια ο λόγος αυτός αναιρέθηκε από το 7ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2. Απορρίφθηκε και η κατηγορία ασυμφωνίας του τίτλου του έργου με την θέση υλοποίησης του μόλις σύσσωμη η Δημοτική Αρχή ενημέρωσε τον αρμόδιο Επίτροπο για την ταύτιση του έργου ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της Αγ. Παρασκευής με το έργο ανάπλασης την Αγ. Ιωάννου.

Απόμενουν όμως ακόμη δύο λόγοι για τους οποίους διαβάζουμε στη δημοτική ιστοσελίδα:

1.       Για την δήθεν έλλειψη χρηματοδότησης του έργου, ο Δήμος μας έχει καταθέσει έγγραφα και παραστατικά που τεκμηριώνουν την ύπαρξη χρηματοδότησης ύψους 2.000.003 € από πόρους του ΕΤΕΡΠΣ και του ΘΗΣΕΑ και για το υπόλοιπο ποσόν των 293.000 € από ίδιους πόρους.
Εξάλλου είναι γνωστό ότι για να αποσταλεί ένα ένταλμα πληρωμής στον Επίτροπο, πρέπει να έχει εκταμιευθεί προς το Δήμο η σχετική πίστωση από τον φορέα χρηματοδότησης. Πως μπορεί λοιπόν κάποιος να ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση όταν τα χρήματα έχουν έλθει στο ταμείο του Δήμου;

2.       Για την δήθεν επιβάρυνση του έργου με τον ΑΠΕ, κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω επεξεργασία των πλακών των πεζοδρομίων και του οδοστρώματος για ασφαλέστερη κίνηση των πεζών, ιδίως των γυναικών και για λιγότερο θόρυβο στην κίνηση των οχημάτων.

Δε γνωρίζουμε πότε θα αποφασίσει η ολομέλεια, βλέπετε η πληροφόρηση πολλές φορές είναι ελλειπής αλλά για να υπάρχουν οι άνωθεν εξελίξεις τότε πάει να πει οτι κινείται το θέμα. Ενδιαφέρον όμως έχει να εξετάσουμε τα δύο πιθανά εναλλακτικά σενάρια που θα προκύψουν από την αναμενόμενη απόφαση -όταν αυτή βγει- του Ε.Σ., το οποίο δεν είναι απαραίτητο πως έχει το αλάθητο αλλά θα πρέπει λογικά να το αποδεχθούμε.
Νεότερη Παλαιότερη