αναρτηση

Επειδή έχει δημιουργηθεί σημαντικό θέμα με τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το πάρκο Νεαπόλεως και το ότι ανοίγει σύμφωνα με καταγγελίες ο δρόμος για την μπετοποίησή του σας παραθέτουμε το αποτέλεσμα της επίμαχης ψηφοφορίας του Δημοτικού Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου, το οποίο πρώτοι σας μεταφέρουμε προς ενημέρωσή σας.


ΝΑΙ ψήφισαν οι:


Γουργούλης Ιωάννης, Σκουλάς Δημήτριος, Γαβράς Μιχαήλ, Μοσχονά Αικατερίνη, Πολίτη Πωλέττα, Μαντζανάς Χρήστος, Γάκη Άννα, Κουτσουρά Ιωάννα και Μυλωνάκης Ιωάννης (Μαζί), Σιδέρης Αντώνιος, Γεράσιμος Χάρχαρος (Πόλη για τους πολίτες)


ΟΧΙ ψήφισαν οι:


- Γκιζιώτης Ανδρέας (Ανθρώπινη πόλη), Γριβέας Μιχαήλ (Μαζί), Παπαμιχαήλ Σωτήριος (ανεξάρτητος)


Σύνολο: 11 υπέρ / 3 κατά


Το αποτέλεσμα και την ανάλυση της ψηφοφορίας τα πληροφορηθήκαμε από το δημοτικό σύμβουλο Σωτήρη Παπαμιχαήλ ο οποίος ήταν παρών και καταψήφισε τις εισηγήσεις. Αν πάραυτα κάποιος αμφισβητεί τα παραπάνω μπορεί να επικοινωνήσει με την ιστοσελίδα γραπτώς.

Νεότερη Παλαιότερη