αναρτηση

Επειδή δεν έχω καταλάβει, η αγίου Ιωάννου είναι άνοδος, κάθοδος, ανοδοκάθοδος, τι είναι τελικά;
Νεότερη Παλαιότερη