Πολιτική προστασία και προτάσεις. Του Δημήτρη Βαλή

politiki-prostasiaΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών αποτελεί μια από τις βασικότερες προτεραιότητες κάθε δήμου στο πλαίσιο της κοινωνικής του αποστολής, αλλά και υποχρέωσή του ως δύναμη πολιτικής προστασίας (Ν. 3013/2002, Άρθρο 3).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ. Η πολιτική προστασία αποβλέπει στην προστασία των ατόμων, των ομάδων ή κοινοτήτων από φυσικές ή ανθροπωγενείς καταστροφές ταχείας ή βραδείας εξέλιξης. Οι καταστροφές μπορεί να είναι τεχνολογικές, βιολογικές, χημικές ή πυρηνικές και άλλου είδους που μπορεί να προκληθούν κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου, προκαλώντας καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Αρχική τους υποχρέωση είναι η προστασία των άμαχων πολιτών από στρατιωτικές επιθέσεις, χρησιμοποιώντας τις αρχές των επιχειρήσεων αντιμετώπισης κατεπειγόντων περιστατικών. Προγράμματα αυτού του είδους είχαν συζητηθεί τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1920 και εφαρμόστηκαν σε πολλές χώρες. Ευρέως διαδεδομένη έγινε η έννοια της Πολιτικής Προστασίας, αφού πραγματοποιήθηκε η απειλή των πυρηνικών όπλων. Κατά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, το επίκεντρο της πολιτικής προστασίας είχε στραφεί πλέον σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και καταστροφών, και λιγότερο στη προστασία και άμυνα στρατιωτικών επιθέσεων. Η νέα της έννοια, περιγράφεται από μια σειρά από όρους, καθένας από τους οποίους έχει τη δική του σημασία. Όπως σχέδια και προγράμματα πρόληψης, διαχείριση κρίσεων, διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, ετοιμότητα αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών, σχέδια αντιμετώπισης και αποκατάστασης. Σύμφωνα με το Άρθρο 1 του ( Ν. 3013/1-5-2002- ΦΕΚ-102 Α’/1.5.2002), με στόχο τη μείωση των συνεπειών των καταστροφών, περιλαμβάνεται η μέριμνα των πολιτιστικών αγαθών και των υλικών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και υποδομών της χώρας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 1. Η στελέχωση και λειτουργία του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας οφείλει να είναι επαρκής και να υπαχθεί οργανωτικά στο Γραφείο Δημάρχου.

 2. Καθιέρωση μνημονίου ενεργειών του Δήμου.

 3. Περιοδικός έλεγχος των υλικών και εργαλείων που απαιτούνται σύμφωνα με το Μνημόνιο ενεργειών του Δήμου με φροντίδα του γραφείου Π. Π. και σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και το Τμήμα Προμηθειών. 1. Δημιουργία Μητρώου Εθελοντών και καθιέρωση κάρτα εθελοντή με στοιχεία εκπαιδευσης και ωρών συμμετοχής.

 2. Επανεργοποίηση της Εθελοντικής Ομάδας του Δήμου με ενέργειες του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 1. Μέριμνα του Γραφείου Π.Π. και των εθελοντών για τον εξοπλισμό των εθελοντών και τη συνεργασία με τις εθελοντικές ομάδες των όμορων δήμων. 1. Έλεγχος από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ρεμάτων, οδικού δικτύου,


κοινόχρηστων χώρων και άλλων ευπαθών σημείων για ύπαρξη σκουπιδιών ή άλλων υλικών που μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα στο δίκτυο ομβρίων της πόλης, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα. Άμεση απομάκρυνση των υλικών αυτών από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου.

 1. Παραγγελία και διάθεση υλικών και ανάλογων πινακίδων σήμανσης, με φροντίδα


του Δήμου και κατόπιν συνεργασίας με την Τροχαία, για αλλαγή ή διακοπή της κυκλοφορίας, λόγω πλημμυρικών φαινομένων, χιονοπτώσεων ή παγετού.

 1. Επίσημη καταγραφή των ευπαθών περιοχών του Δήμου σε πλημμυρικά φαινόμενα


από το Γραφείο Π. Π. και τις Τεχνικές Υπηρεσίες.

 1. Επικαιροποίηση σχεδίων «Οργανωμένης Απομάκρυνσης Πολιτών λόγω πλημμυρών,


έντονων χιονοπτώσεων, πυρκαγιών και σεισμού, από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας.

 1. Το γραφείο Π.Π. σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου του Δήμου και τους φορείς της


περιοχής θα φροντίσει για την ενημέρωση του κοινού με έντυπα, με ανάρτηση στο διαδίκτυο, τις εφημερίδες και κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

 1. Έλεγχος και επικαιροποίηση των Μνημονίων ενεργειών κατόπιν συνεργασίας του


Γραφείου Π. Π. με όλους τους εμπλεκόμενους.

 1. Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου να έχουν στην διάθεση της Πυροσβεστικής


Υπηρεσίας (Π. Υ.) ανάλογο προσωπικό και μέσα του Δήμου σε πλήρη ετοιμότητα και λειτουργική κατάσταση. Το γραφείο Π.Π. θα αποστέλλει στην Π.Υ. κάθε εβδομάδα κατάσταση των διαθέσιμων μέσων του Δήμου, ώστε να βοηθήσει στον καλύτερο σχεδιασμό και αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.

 1. Η υπηρεσία προμηθειών του Δήμου θα φροντίσει για την αγορά των προβλεπόμενων


υλικών, εργαλείων και μέσων Πολιτικής Προστασίας, μετά την απογραφή- έλεγχο όπως αναφέρεται παραπάνω.

 1. Πρόβλεψη (κωδικός) για Πολιτική Προστασία και Εθελοντισμό σε κάθε


προϋπολογισμό του Δήμου.

 1. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου θα μελετά σε συνεργασία με το γραφείο Πολιτικής Προστασίας, την ανάγκη μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων σε περίπτωση που η περιοχή πληγεί από έντονα καιρικά φαινόμενα.


Επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας http://www.civilprotection.gr/el

 

Βαλής Δημήτρης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με το συνδιασμό

ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 
Νεότερη Παλαιότερη