Ο Γουργούλης ζητά από το Ζορμπά να παραιτηθεί κι αυτός ομολογεί ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Shocked

Σημεία και τέρατα συμβαίνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης κι εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόσφατη επίθεση του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου Γιάννη Γουργούλη στο δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά μόλις στις 12-2-2014 (δηλ. ούτε μήνας!) με αφορμή τη γενική, αόριστη και...προειδοποιητική ανακοίνωση του δημάρχου για δημοτικό σύμβουλο που χρωστούσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες ημέρες νωρίτερα είχε προηγηθεί η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της "Νίκης των πολιτών" στην οποία είχε θεαθεί ο κος Γουργουλής.

Παραθέτουμε αποσπάσματα από τα πρόχειρα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης του ΔΣ. Όπου υπάρχουν τελείες έχουμε αφαιρέσει το περιεχόμενο για συντομία:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Γουργούλης.

ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ: Θέλω να κάνω σχετικά και με αυτό που είπε ο κ. Γιαννακόπουλος, να τον βοηθήσω και να βοηθήσω και τον δήμαρχο. Ο δημοτικός σύμβουλος που χρωστάει, είναι ο υποφαινόμενος Γουργούλης Γιάννης. Και χρωστάει 250 ευρώ. Από παράταση. Αυτόν ξέρω και δεν με αφορά κανένας άλλος δημοτικός σύμβουλος. .........Το θέμα είναι πώς τα εισπράττετε. Με ποιον τρόπο, επικοινωνιακά. Υπάρχουν μηχανισμοί εισπρακτικοί, που έχετε τη δυνατότητα να εισπράξετε τα ποσά αυτά, τις οφειλές, χωρίς να δημοσιοποιείτε κανέναν συμπολίτη μας. .........Και για να σας βοηθήσω να δώσετε κι άλλα στοιχεία, χρωστάω στην εφορία, χρωστάω χαράτσι, και αυτά τα ρυθμίζω. Έτσι; Για να σας δώσω να δώσετε κι άλλες πληροφορίες. Αυτοί που δεν χρωστάνε είναι τα λαμόγια, που έχουν κάνει τη μπάζα τους και δεν έχουν πρόβλημα.

ΚΑΖΑΚΟΣ: Συγνώμη, εγώ δεν χρωστάω, είμαι λαμόγιο;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, μη διακόπτετε τον κ. συνάδελφο.

-

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όσον αφορά την ανακοίνωση που έβγαλε ο δήμαρχος. Που αφορά κάποιο δημοτικό σύμβουλο, ο οποίος χρωστάει λεφτά στο δήμο. Άρθρο 15 του Καλλικράτη. Τον φέρατε το δήμαρχο σε πολύ δύσκολη θέση, να επιβάλλει κυρώσεις, τις οποίες δεν ήθελε, γιατί δεν πιστεύει ότι αυτός ο νόμος, αυτό το άρθρο του νόμου, είναι τέτοιο που να μπορεί κάποιος να παυθεί από δημοτικός σύμβουλος. Λοιπόν, το άρθρο 15 του Κώδικα, Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών. Δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικής τοπικής κοινότητας και εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων, εκείνοι που είναι από οποιαδήποτε αιτία οφειλέτες του δήμου, των ΝΠΔΔ του δήμου, καθώς και της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης ΔΕΥΑΑ και των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεών του. Αν οφειλέτης του δήμου ή των ΝΠ της προηγούμενης παραγράφου, εκλεγεί δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος δημοτικής κλπ ή εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητος, οφείλει να εξοφλήσει την οφειλή του έως την ημέρα της εγκατάστασης των νέων δημοτικών αρχών. Αν τα προαναφερόμενα πρόσωπα γίνουν οφειλέτες του δήμου ή των ανωτέρω ΝΠ μετά την εκλογή τους, οφείλουν να εξοφλήσουν την οφειλή τους μέσα σε προθεσμία δυο μηνών αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση αυτής, ή σε περίπτωση άρσης ενδίκων βοηθημάτων αφού εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Εάν η εξόφληση των οφειλών του άρθρου αυτού δεν γίνει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, εκτός από την περίπτωση διακανονισμού της οφειλής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκπίπτουν του αξιώματός τους. Το διοικητικό πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο οικείος δήμος, με απόφασή του διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυμβίβαστου και την έκπτωση από το αξίωμα, εφόσον υποβληθεί σχετική ένσταση από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 247 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Κατά της απόφασης για το ασυμβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του παρόντος. Στις οφειλές των προηγούμενων παραγράφων εμπίπτουν κι αυτές κλπ. Παράβαση της ανωτέρω προθεσμίας για την εξόφληση του διμήνου ή από την εγκατάσταση των οφειλόντων υποψηφίων, έχει ως συνέπεια την έκπτωσή τους από το αξίωμα. Η οφειλή του κ. Γουργούλη, είναι από 23/3/2011. Το οποίο σημαίνει, ότι 23/5/2011 έπρεπε να εξοφλήσει την οφειλή του. Ειδάλλως, έπρεπε να κηρυχθεί έκπτωτος. Ο κ. Γουργούλης λοιπόν, είχε λάβει τέσσερις ειδοποιήσεις γραπτές από την οικονομική υπηρεσία, και 48 τηλεφωνικές. Από τον κ. Τσακαλάκη. Και δεν προσλήλθε να πληρώσει. Τι έπρεπε να κάνει ο δήμαρχος; Παρ' όλες τις οχλήσεις. Να πάει στο πρωτοδικείο, να πάει τα στοιχεία, και ο κ. Γουργούλης να κηρυχθεί έκπτωτος. Πράγμα το οποίο δεν πιστεύω εγώ, ότι μπορεί ένας δημοτικός σύμβουλος ή οποιοσδήποτε, για 250 ευρώ, να κηρυχθεί έκπτωτος. Εγώ δεν το πιστεύω το νόμο. Αυτό είναι ακραίο.

ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ:  Άλλος χρώσταγε δήμαρχε;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σας απαντήσω.

ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ:  Επί προσωπικού.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να τελειώσω, και μετά να πάρετε το προσωπικό. Επειδή δεν το πιστεύω και δεν το έκανα, θα μπορούσα να το κάνω βέβαια, ή θα μπορούσε να το κάνει ένας άλλος που γνώριζε αυτό το θέμα, αναγκάστηκα λοιπόν κι εγώ να βγάλω αυτή την ανακοίνωση, μπας και φιλοτιμηθεί και έρθει και πληρώσει αυτά τα οποία χρωστάει. Κι άλλος χρώσταγε, αλλά δεν είχε περάσει το δίμηνο. Και ένας άλλος δημοτικός σύμβουλος την επόμενη μέρα της ανακοίνωσης, ήρθε και πλήρωσε. Ο  οποίος χρώσταγε 700 ευρώ. Τα πλήρωσε, τα ξόφλησε κι έφυγε. Αλλά αυτά, δεν είχε περάσει το δίμηνο από την ώρα που βεβαιώθηκαν. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει ο δήμαρχος; Να εφαρμόσει τον Κώδικα; Να πάει το θέμα  στο πρωτοδικείο και να κηρυχθεί έκπτωτος ένας δημοτικός σύμβουλος για αυτό το θέμα; Αναγκάστηκα κι έβγαλα αυτή την ανακοίνωση. Δεν μπορεί ο δήμος να βεβαιώνει τα χρέη, να ειδοποιεί όλους τους κατοίκους της πόλης, να τους δεσμεύει τον ΑΦΜ κι εμείς εδώ μέσα που είμαστε εδώ, να μην εξοφλούμε και να εφαρμόζουμε το νόμο. Είναι ξεκάθαρο. Θα ερχόταν στη συνέχεια και κάποιος δημότης, ο φίλος μου Μιχάλης, και θα μπορούσε να με πάει εμένα για παράβαση καθήκοντος, ότι δεν εφάρμοσα το άρθρο 15. Θα μπορούσε; Και τώρα θα μπορεί κάποιος. Να πει δεν το  εφάρμοσε το άρθρο 15, θέσε τον σε αργία, κ. περιφερειάρχη, κ. πρωθυπουργέ, κ. πρόεδρε της Δημοκρατίας. Αναγκάστηκα και το έκανα. Διότι δεν ήταν ότι δεν το ήξερε. Είχε ειδοποιηθεί κατ' εξακολούθηση από τις υπηρεσίες του δήμου.

ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ: Επειδή είναι εύκολο, και λόγω προεκλογικής περιόδου να λέει ο καθένας ο,τι θέλει, δεν αμφισβητώ αυτό που είπε ως προς την οφειλή. Αλλά ως προς τις ειδοποιήσεις, θα ήθελα να μου φέρει ο κ. δήμαρχος στο επόμενο ΔΣ τις ειδοποιήσεις που μου εστάλησαν. Και τα 48 τηλέφωνα που μου έκανε, και να μην εκθέτεις υπαλλήλους. Αν έπρεπε κάποιος να παραιτηθεί, ήσουν ένας εσύ που πήρες λεφτά από το δήμο, σαν ιατρός στο δημοτικό ιατρείο του δήμου, και είπες εδώ στην αίθουσα, ότι αν έχω πάρει χρήματα  εγώ από το δήμο θα παραιτηθώ. Ηθικά ούτε το έπραξες. Εσύ έπρεπε να δώσεις το πρώτο και καλύτερο παράδειγμα. Σαν ο άρχων της πόλης. Που εισέπραξες χρήματα από το δήμο. Προσέφερες τις υπηρεσίες σου. Αντί να τις προσφέρεις οικειοθελώς, τις προσέφερες με αμοιβή. Και δήλωσες εδώ, στο ΔΣ ότι εγώ θα παραιτηθώ αν έχω πάρει έστω και ένα ευρώ. Και δεν πήρες ένα  ευρώ, πήρες κάτι χιλιαρικάκια ευρώ. Αν κάποιος από ευθιξία πρέπει να παραιτηθεί, είσαι εσύ κ. δήμαρχε. Και μια και το ανοίγεις το θέμα, γιατί εγώ το έκλεισα ήπια, εσύ ήθελες να το ανοίξεις, για τους δικούς σου λόγους. Για τους δικούς σου προεκλογικούς λόγους. Αν παραιτηθεί αύριο, παραιτούμαι κι εγώ.

Παρατηρήσεις:

1. Ο έντιμος δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς τι λέει; Ότι δεν τήρησε το νόμο; Πως διέπραξε ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ; Ότι είναι ξεκάθαρο; Και ποιος μας εγγυάται ότι δεν το έχει κάνει και άλλες φορές;

Γιατί δεν τηρήσατε το νόμο κε δήμαρχε; Η αντιπολίτευση τι προτίθεται να κάνει; Θα πάει στην Περιφέρεια; Εδώ kolotoumpaμια 79χρονη χειρουργημένη συνελήφθη στη Χαλκίδα και βούηξε όλη η Ελλάδα, ο δήμαρχος κάνει τα στραβά μάτια;

2. "Αναγκάστηκα μπας και φιλοτιμηθεί", "Δεν φιλοτιμήθηκε" λέει ο δήμαρχος. Ποιος ο κος Γουργούλης; Τον χαρακτηρίζει ως αφιλότιμο δηλαδή;

3. Τελικά ο κος Καζάκος που αναρωτήθηκε αν είναι λαμόγιο, του απήντησε κανείς; Του ζητήθηκε συγγνώμη;

4. Συνοπτικά:

12-2-2014 Ο Γιάννης Γουργούλης ζητά από το δήμαρχο να παραιτηθεί, ο δήμαρχος ομολογεί ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ (διαβάζει κανένας εισαγγελέας;) και χαρακτηρίζει το δημοτικό σύμβουλο για έλλειψη φιλότιμου.

5/3/2014: Ο Γιάννης Γουργούλης ανακοινώνει ότι θα στρατευθεί με το Βασίλη Ζορμπά

Και οι δύο ζητούν να τους ψηφίσουμε.

Νεότερη Παλαιότερη