Οδηγός παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ

Σύμφωνα με έγγραφο από το Υπουργείο Υγείας-ΕΟΠΥΥ, προωθείται  ο οδηγός παρεχομένων υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥγια την μεταβατική περίοδο και μέχρι την λειτουργία του νέου Φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.


eopyy1


ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ;
Στην μεταβατική αυτή περίοδο, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται:

Από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς, στους οποίους δόθηκε δικαίωμα 400 επισκέψεων ασθενών ανά μήνα
Από τα εξωτερικά ιατρεία των κρατικών Νοσοκομείων, τακτικά και επείγοντα, από τα Κέντρα Υγείας και από τα Περιφερειακά ιατρεία αυτών

ΑΠΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ;

Από το διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ στο www.eopyy.gov.gr
Από το τηλεφωνικό κέντρο ενημέρωσης ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ, στο τηλέφωνο 210 3803470 και ώρες 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ., με αστική χρέωση
Από όλα τα Δημαρχεία, στα οποία έχουν αναρτηθεί λίστες των συμβεβλημένων ιατρών
Από τα ΚΕΠ όλης της Ελλάδας

ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑΤΡΟ;
Ελεγκτές γιατροί υπάρχουν :

Στα Δημόσια Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας

Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, Κηφισίας 39, Μαρούσι
Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕ.ΔΙ) του ΕΟΠΥΥ της Αττικής και της Θεσσαλονίκης

Οι Ελεγκτές Ιατροί θα βρίσκονται στις παραπάνω ΠΕ.ΔΙ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και για όσο χρονικό διάστημα χρειασθεί.
Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι έργο των ελεγκτών είναι η έγκριση ή μη παροχών (οπτικά, φυσικοθεραπείες, ειδική αγωγή, κλπ) όπως αυτές ορίζονται από τον ΕΚΠΥ. Παρακαλούνται τα τμήματα παροχών τόσο των ΠΕΔΙ του ΕΟΠΥΥ όσο και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να επιδείξουν ανεκτικότητα στο ζήτημα της έγκαιρής θεώρησης για το μεταβατικό στάδιο.

ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ (AYE) ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ (BYE) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ;
Έχουν συγκροτηθεί Πρωτοβάθμιες (ΑΥΕ) και Δευτεροβάθμιες (BΥΕ) Υγειονομικές Επιτροπές στις Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕ.ΔΙ) της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον συνημμένο πίνακα.

Οι επιτροπές θα συνεδριάζουν καθημερινά και θα εξετάζουν αιτήματα ασφαλισμένων για τη χορήγηση πάσης φύσης αναρρωτικών αδειών, όπως προβλέπεται από τους επιμέρους κανονισμούς των ασφαλιστικών ταμείων, τα εκκρεμούντα αιτήματα των ασφαλισμένων μέχρι σήμερα καθώς και τα νέα αιτήματα ασφαλισμένων που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας των επιτροπών. Αντικείμενο των ΒΥΕ θα είναι η εξέταση των ενστάσεων των ασφαλισμένων και των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ κατά των αποφάσεων των ΑΥΕ.

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014.

Οι Επιτροπές θα συνεδριάζουν καθημερινά, εξετάζοντας κατά προτεραιότητα τις εκκρεμότητες που παρέλαβαν από τις Μονάδες Υγείας.

Οι πενήντα επτά (57) Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ εκτός από τα εκκρεμή αιτήματα των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ που ήδη έχουν παραλάβει, θα παραλαμβάνουν και νέα αιτήματα ασφαλισμένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πχ. γνωμάτευση θεράποντα ιατρού για χορήγηση αναρρωτικής άδειας), που αφορούν τα προαναφερόμενα θέματα.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ στις οποίες δεν θα λειτουργήσουν Υγειονομικές Επιτροπές, θα διαβιβάζουν τα αιτήματα σταδιακά, με βάση την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης, στις επιτροπές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα. Εξυπακούεται ότι αιτήματα ασφαλισμένων που θα διαβιβαστούν από την περιφέρεια θα εξεταστούν χωρίς την παρουσία των ίδιων των ασφαλισμένων.

Τα θέματα που θα εξετάζουν οι Υγειονομικές Επιτροπές αφορούν πάσης φύσεως αναρρωτικές άδειες, χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε τέκνα-μέλη οικογένειας λόγω ανικανότητας για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα, και πιθανά εκκρεμούντα αιτήματα για χορήγηση πρόσθετων ειδών-μηχανημάτων αποκατάστασης κτλ.

Σημειώνουμε ότι για οποιαδήποτε διευκρίνιση για θέματα λειτουργίας των Επιτροπών, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις d7.t4@eopyy.gov.gr ή d3@eopyy.gov.gr

ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ;
Έχουν συσταθεί δύο (2) Επιτροπές, οι οποίες εδρεύουν επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, στο Μαρούσι (κτίριο πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ), οι οποίες θα συνεδριάζουν καθημερινά. Τα μέλη των Επιτροπών γνωματεύουν επί αιτημάτων ασφαλισμένων για έγκριση προσπαθειών ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας καθώς και χορήγησης γοναδοτροπινών σε άνδρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ. Για πληροφορίες το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 210 8110684.

ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΑΥΣ) ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΕΙ;
Το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ) , εδρεύει στην Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι (κτίριο πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ), συνεδριάζει καθημερινά και γνωματεύει επί των κάτωθι:

 •     για την αναγκαιότητα χορήγησης ινσουλίνης στους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη

 •     για την αναγκαιότητα της αντικατάστασης αντλίας ινσουλίνης μετά την παρέλευση πενταετίας στους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη

 •     για την αναγκαιότητα χορήγησης συσκευών έγχυσης φαρμάκων που φέρουν εμφυτευόμενα συστήματα

 •     για θεραπείες που δεν είναι ευρέως διαδεδομένες

 •     για την αναγκαιότητα μετακίνησης ασφαλισμένων που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση σε μη πλησιέστερη του τόπου κατοικίας τους μονάδα αιμοκάθαρσης

 •     για την αναγκαιότητα αποζημίωσης δαπάνης μετακίνησης συνοδού ασθενούς, για ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων, για εισαγωγή ή αντιμετώπιση με βραχεία νοσηλεία σε νοσηλευτική μονάδα (κρατική ή ιδιωτική) ή εξέταση σε υγειονομική δομή εκτός του τόπου κατοικίας τους

 •     για την αναγκαιότητα ένταξης νέων ειδών θεραπευτικών μέσων και προθέσεων στα χορηγούμενα ή εξαίρεσής τους από αυτά, καθώς και καθορισμού των ειδικότερων προϋποθέσεων και τις ιατρικές ενδείξεις χορήγησής τους

 •     για την τελική έγκριση ή επικύρωση (μετά από προηγούμενη έγκριση των αρμόδιων Περιφερειακών Υγειονομικών Επιτροπών) για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της ιατρικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, της προκλητής ωοθηλακιορηξίας και της χορήγησης γοναδοτροπινών σε άντρες

 •     για την αναγκαιότητα πρόσθετης δαπάνης για μεμονωμένες περιπτώσεις ασφαλισμένων, χορήγησης σκευασμάτων ειδικής διατροφής που ανήκουν στην κατηγορία των διαιτητικών τροφίμων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (FSMP) και όσων έχουν εγκριθεί από το ∆.Σ. του ΕΟΠΥΥ, όπως αυτά γνωστοποιούνται από τον ΕΟΦ

 •     την αναγκαιότητα χορήγησης σε δικαιούχους ασφαλισμένους, αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και προϊόντων ειδικής διατροφής (που προβλέπονται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ) και σε άλλες νόσους, οι οποίες βάσει προσκομισθέντων ιατρικών γνωματεύσεων, θα αιτιολογούν τη χορήγησή τους για την αναγκαιότητα χορήγησης επιπλέον ποσοτήτων ή δαπανών αναλώσιμου υγειονομικού υλικού στους δικαιούχους ασφαλισμένους

 •     για την αναγκαιότητα χορήγησης φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ στις περιπτώσεις καρκινικής καχεξίας

 •     για την αναγκαιότητα παράτασης της νοσηλείας, πέραν της προβλεπόμενης, για τους ασφαλισμένους που νοσηλεύονται σε Κέντρα Αποθεραπείας-Αποκατάστασης

 •     για την κατ’ εξαίρεση γνωμάτευση για τις περιπτώσεις για τις οποίες επιτρέπεται η νοσηλεία στο εξωτερικό, τον τρόπο, τη διαδικασία έγκρισης της νοσηλείας του ασθενούς, το ύψος της δαπάνης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια έως τη σύσταση και συγκρότηση των αρμοδίων ειδικών υγειονομικών επιτροπών για λόγους δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, όπως εκάστοτε ισχύει

 •     για όλες τις ιατρικές περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ και για τις οποίες δεν έχει γνωμοδοτήσει σχετικά το ΚΕΣΥ.


Για πληροφορίες το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 210 8110690.

ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ;
Έχουν συσταθεί δύο (2) ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω, οι οποίες γνωματεύουν για την αναγκαιότητα θεραπείας με φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, καθώς και για φάρμακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων, αποτελούμενες από γιατρούς του Οργανισμού, ειδικότητας σχετικής με την νόσο για την οποία συνταγογραφείται το σκεύασμα, καθώς και φαρμακοποιούς.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΑΣ
Η Επιτροπή εδρεύει επί της οδού Απ. Παύλου 12, Μαρούσι (κτίριο πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ).
Τα μέλη της Επιτροπής γνωματεύουν επί αιτημάτων έγκρισης ασφαλισμένων των Νομών: Αττικής, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Άρτας, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Ζακύνθου, Χίου, Λέσβου, Σάμου, Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Μαγνησίας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Επιτροπή εδρεύει επί της οδού Αριστοτέλους 17-19, Θεσσαλονίκη.
Τα μέλη της Επιτροπής γνωματεύουν επί αιτημάτων έγκρισης ασφαλισμένων των Νομών: Χαλκιδικής, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ροδόπης, Ξάνθης, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Φλώρινας, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας.

ΠΟΙΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ;
Όλοι οι γιατροί (γιατροί νοσοκομείων, κέντρων υγείας, ιδιωτικών κλινικών και ιδιώτες ιατροί συμβεβλημένοι ή μη με τον ΕΟΠΥΥ) δύνανται να γράφουν αναρρωτικές άδειες.
Για όλες τις χορηγούμενες άδειες, ανεξαρτήτως ημερών, απαιτείται παραπομπή σε Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
Κατ εξαίρεση, άδειες που έχουν χορηγηθεί μετά από νοσηλεία σε Δημόσιο Νοσοκομείο και μέχρι 15 ημέρες, στο εξιτήριο απαιτείται μόνον σφραγίδα ελεγκτή γιατρού και όχι παραπομπή σε Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Αιτήματα ΝΠΔΔ για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών σε μόνιμους υπαλλήλους οι οποίοι κατά τη μονιμοποίησή τους διατήρησαν την υγειονομική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα εξεταστούν από τις επιτροπές του ΕΟΠΥΥ για το μεταβατικό στάδιο και μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΠΕΔΥ. Οι αποφάσεις των επιτροπών που αφορούν τα εν λόγω αιτήματα θα διαβιβαστούν στα ΝΠΔΔ με ευθύνη των Διευθυντών των Περιφερειακών Διευθύνσεων από όπου εξετάστηκαν.

ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΥΟΥΣ;
Σε ότι αφορά στις εγκύους ασφαλισμένες, για την έγκριση αναρρωτικών αδειών θα ακολουθηθεί η διαδικασία που διέπει όλες τις υπόλοιπες αναρρωτικές, δηλαδή θα εξετάζονται από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή για το μεταβατικό στάδιο μέχρι να οριστεί διαφορετική διαδικασία από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ;
Οι έγκυες μπορούν να λαμβάνουν Βεβαιώσεις Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού από μαιευτήρες – γυναικολόγους των Κρατικών Νοσοκομείων, συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ καθώς και οι μη συμβεβλημένους (ιδιώτες) ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ. Σημειώνεται ότι για την αποζημίωση του εν λόγω επιδόματος αποκλειστικά αρμόδιο είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και γενικότερα το κάθε ασφαλιστικό ταμείο χωριστά.

ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ, ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ
Για το διάστημα της διαθεσιμότητας, οι υπηρεσίες αυτών των μονάδων παρέχονται από τους συμβεβλημένους ιατρούς ειδικοτήτων.

ΑΠΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΩ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ κτλ)
Γνωμάτευση για ειδικές θεραπείες χορηγείται από:

 •     Κρατικά Νοσοκομεία με τα αντίστοιχα τμήματα πχ Νοσοκομείο Παίδων

 •     Κέντρα Ψυχικής Υγείας

 •     Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα


ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ;
Εμβολιασμοί διενεργούνται από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παιδιάτρους, Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας που διαθέτουν τα αντίστοιχα τμήματα.
Εάν ο εμβολιασμός διενεργηθεί σε μη συμβεβλημένους ιατρούς , η δαπάνη δεν αποζημιώνεται.

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ;
Τα οδοντιατρεία των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ θα επαναλειτουργήσουν μετά την λήξη της διαθεσιμότητας - κινητικότητας του προσωπικού τους με την εποπτεία των Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ). Το οδοντιατρικό και οδοντοτεχνικό προσωπικό των μονάδων υγείας που θα ενταχθεί στις Υγειονομικές Περιφέρειες θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες στους ασφαλισμένους. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν εξωτερικοί συμβεβλημένοι οδοντίατροι με τον ΕΟΠΥΥ. Ο Οργανισμός βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τα συλλογικά όργανα των οδοντιάτρων για υπογραφή συμβάσεων και με ιδιώτες οδοντιάτρους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του.

ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ;
Οι μονάδες θα ανοίξουν στις 19/3/2014.

ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ;
Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, οι ασφαλισμένοι ευρωπαϊκών φορέων θα εξυπηρετούνται από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς, στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης με τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ;
Αιτήματα για συνεχιζόμενη θεραπεία ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΕ, αλλά χορηγούνται από τον θεράποντα γιατρό και θεωρούνται από τον Ελεγκτή Γιατρό του ΕΟΠΥΥ για το μεταβατικό στάδιο ή όπως αλλιώς οριστεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Αφορούν σε παθήσεις που προϋπάρχουν της ημερομηνίας λήξεως της ασφαλιστικής ικανότητας και χρήζουν θεραπευτικής αγωγής. Χορηγούνται για διάστημα 6 μηνών και συστήνεται να εξεταστούν από ΚΕΠΑ για την λήψη ποσοστού αναπηρίας κλπ.
Ενδεικτικά αναφέρονται χρόνια νοσήματα για τα οποία χορηγείται συνεχιζόμενη θεραπεία όπως καρδιοπάθειες, σακχαρώδης διαβήτης, μεταβολικά νοσήματα, ψυχώσεις, υπέρταση κλπ και όχι οξεία νοσήματα όπως κολικός, οξεία οσφυαλγία κλπ.

ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΚΝΑ-ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ;
Η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας λόγω ανικανότητας σε τέκνα, προστατευόμενα μέλη άμεσα ασφαλισμένων, θα γίνεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές που λειτουργούν στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, για το μεταβατικό στάδιο και μέχρι την λειτουργία του νέου Φορέα.

ΤΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ;
Σε ότι αφορά τη δήλωση ατυχήματος το ειδικό έντυπο οπωσδήποτε θα συμπληρώνεται από τον θεράποντα ιατρό κρατικού νοσοκομείου ή συμβεβλημένης κλινικής ή ιδιώτες (συμβεβλημένους ή μη) και μετά θα εγκρίνεται από τον ελεγκτή για το μεταβατικό στάδιο μέχρι να οριστεί διαφορετική διαδικασία από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ;
Μπορείτε να απευθύνετε τις καταγγελίες σας στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, στην διεύθυνση Αξιολόγησης & Διασφάλισης Ποιότητας Κηφισίας 39, Μαρούσι, 15123.

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους
 
 
ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, ΤΑΥΡΟΣ, ΥΜΗΤΤΟΣ

ΠΕ.ΔΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Λεωφ. Μαραθώνος & Κρήτης 2, ΠΑΛΛΗΝΗ) τηλ: 2106663645
ΑΥΛΩΝΑ, ΑΧΑΡΝΑΙ, ΒΑΡΗ, ΓΕΡΑΚΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΒΟΥΛΑ, ΚΕΡΑΤΕΑ, ΚΡΩΠΙΑ, ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΜΕΣΟΓΕΙΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, ΠΑΙΑΝΙΑ, ΠΑΛΛΗΝΗ, ΣΠΑΤΑ, ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, ΑΝΘΟΥΣΑ, ΑΝΟΙΞΗ, ΑΡΤΕΜΙΔΑ(ΛΟΥΤΣΑ), ΑΦΙΔΝΑΙ, ΒΑΡΝΑΒΑ, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΔΡΟΣΙΑ, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔOΝΕΣ, ΚΑΛΑΜΟΣ, ΚΑΛΥΒΙΑ, ΚΑΠΝΔΡΙΤΙ, ΚΟΥΒΑΡΑΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΜΑΛΑΚΑΣΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΟΠΟΥ, ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ, ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ, ΠΙΚΕΡΜΙ, ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ, ΡΑΦΗΝΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΣΑΡΩΝΙΔΑ, ΣΚΑΛΑ ΩΡΟΠΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΣΥΚΑΜΙΝΟΣ, ΩΡΟΠΟΣ

ΠΕ.ΔΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Γούναρη 22, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) τηλ: 2106019805/803/808
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΗΦΙΣΙΑ, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, ΜΕΛΙΣΣΙΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, Ν.ΨΥΧΙΚΟ, ΠΑΠΑΓΟΥ, ΠΕΥΚΗ, ΦΙΛΟΘΕΗ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΨΥΧΙΚΟ, ΕΚΑΛΗ, ΠΑΛΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ

ΠΕ.ΔΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Μπότσαρη 14, ΑΙΓΑΛΕΩ) τηλ: 2105317186/5319119
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΚΑΜΑΤΕΡΟ, ΛΙΟΣΙΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΧΑΪΔΑΡΙ

ΠΕ.ΔΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δήμητρος 59, ΕΛΕΥΣΙΝΑ) τηλ: 2105565501/502
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, ΖΕΦΥΡΙ, ΦΥΛΗ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΒΙΛΙΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΕΡΥΘΡΑΙ, ΜΑΝΔΡΑ, ΜΕΓΑΡΑ, ΜΑΓΟΥΛΑ, ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ, ΟΙΝΟΗ

ΠΕ.ΔΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ηρ. Πολυτεχνείου 19, ΠΕΙΡΑΙΑΣ) τηλ: 2104139363/365
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΣΠΕΤΣΕΣ, ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, ΝΙΚΑΙΑ, ΠΕΡΑΜΑ, ΑΙΓΙΝΑ, ΚΥΘΗΡΑ, ΥΔΡΑ, ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΠΕ.ΔΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (Κολοκοτρώνη 47, ΚΑΛΛΙΘΕΑ) τηλ: 2109485620/650
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΜΠΡΑΧΑΜΙ), ΑΛΙΜΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΜΟΣΧΑΤΟ, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ πανελλαδικά

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥΠΕΔΙΔΙΕΥΘΥΝΣΗΤ.Κ.ΠΟΛΗΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΠεριφερειακή Διεύθυνση - 001 Μεσολόγγι, ΑιτωλοακαρνανίαςΧαριλάου Τρικούπη & Κύπρου30200Μεσολόγγι26310- 55683/ 55618Περιφερειακή Διεύθυνση – 002 Ναύπλιο - ΑργολίδαςΙκονίου 621100Ναύπλιο27520-97568 , 97571Περιφερειακή Διεύθυνση - 003 Τρίπολη - ΑρκαδίαςΕλ. Βενιζέλου 422100Τρίπολη2710-230194 , 230189Περιφερειακή Διεύθυνση - 004 Άρτα - ΆρταςΣκουφά 9747100Άρτα26810-21293-8Περιφερειακή Διεύθυνση - 006 - Κεντρική Αθήνα - ΑττικήςΑχαρνών 9610434Αθήνα2108202802/805/829Περιφερειακή Διεύθυνση - 007 Πειραιάς - ΑττικήςΗρώων Πολυτεχνείου 1918532Πειραιάς210-4139363 , 210-4139365Περιφερειακή Διεύθυνση - 008 - Ανατολική ΑττικήΛεωφόρος Μαραθώνος και Κρήτης15351Παλλήνη210-6663645Περιφερειακή Διεύθυνση - 009 - Δυτική ΑττικήΔήμητρας 5919200Ελευσίνα210-5565501 -2Περιφερειακή Διεύθυνση - 056 - Ανατολική Αθήνα - ΑττικήςΓούναρη 2215343Αγία Παρασκευή210-6019805(803 , 808)Περιφερειακή Διεύθυνση - 057 - Δυτική Αθήνα - ΑττικήςΜάρκου Μπότσαρη 1412210Αιγάλεω210-5317186 , 5319118Περιφερειακή Διεύθυνση - 058 - Νότια Αθήνα - ΑττικήςΚολοκοτρώνη 4717675Καλλιθέα210-9485620 , 210-9485650Περιφερειακή Διεύθυνση - 010 - Πάτρα - ΑχαΐαςΑλ. Υψηλάντου 27026110Πάτρα2610-361310/ 361311Περιφερειακή Διεύθυνση - 011 - Λεβαδία - ΒοιωτίαςΣοφοκλέους 4032100Λειβαδιά22610-87580Περιφερειακή Διεύθυνση - 012 - Γρεβενά - ΓρεβενώνΕυαγγελιστρίας 451100Γρεβενά24620-87739Περιφερειακή Διεύθυνση - 013 - Δράμα - ΔράμαςΔιοικητήριο Δράμας66100Δράμα2521351128Περιφερειακή Διεύθυνση - 014 - Ρόδος - ΔωδεκανήσουΓεωργίου Παπανικολάου 8 - 1085100Ρόδος22410- 43281 , -43180Περιφερειακή Διεύθυνση - 015 - Αλεξ/πολη - ΈβρουΒενιζέλου 3868100Αλεξανδρούπολη2551084833Περιφερειακή Διεύθυνση - 016 - Χαλκίδα - ΕύβοιαςΠρομαχώνος & Σ. Καπνίση34100Χαλκίδα22210-62792-3 / 6308Περιφερειακή Διεύθυνση - 017 - Καρπενήσι - ΕυρυτανίαςΡήγα Φεραίου & Αθανασίου Κυριαζή36100Καρπενήσι22370-80092Περιφερειακή Διεύθυνση - 018 - Ζάκυνθος - ΖακύνθουΤεμπονέρα 2429100Ζάκυνθος26950-43987 , 26950-43986Περιφερειακή Διεύθυνση - 019 - Πύργος - ΗλείαςΜανωλοπούλου 31 (Διοικητήριο)27100Πύργος26210-20170-3Περιφερειακή Διεύθυνση - 020 - Βέροια - ΗμαθίαςΚωτουνίου 859100Βέροια23310-78180 , 78190Περιφερειακή Διεύθυνση - 021 - Ηράκλειο - ΗρακλείουΚαζάνη 471201Ηράκλειο2810-246777Περιφερειακή Διεύθυνση - 022 - Ηγουμενίτσα - Θεσπρωτίας23ης Φεβρουαρίου 2146100Ηγουμενίτσα26650-24771 , 27663 , 25673Περιφερειακή Διεύθυνση - 023 - Θεσσαλονίκη - ΘεσσαλονίκηςΣαπφούς 354627Θεσσαλονίκη2310 - 594800Περιφερειακή Διεύθυνση - 024 - Ιωάννινα - ΙωαννίνωνΠυρσινέλλα 445332Ιωάννινα2651079738-2651083085Περιφερειακή Διεύθυνση - 025 - Καβάλα - ΚαβάλαςΕθνικής Αντιστάσεως 2065403Καβάλα2510-291248 , 250 , 251 , 636Περιφερειακή Διεύθυνση - 026 - Καρδίτσα - ΚαρδίτσαςΝικ. Πλαστήρα 6243100Καρδίτσα24410-80150Περιφερειακή Διεύθυνση - 027 - Καστορια - ΚαστοριάςΛ. Κύκνων 28 - Αθανασίου Διάκου52100Καστορια24670-21132Περιφερειακή Διεύθυνση - 028 - Κέρκυρα - ΚερκύραςΘεοτόκη 154, 7η Πάροδος49100Κέρκυρα26610-81267 , 26610-81262Περιφερειακή Διεύθυνση - 029 - Αργοστόλι - ΚεφαλληνίαςΣταύρου Μεταξά 828100Αργοστόλι26710-29049 


Περιφερειακή Διεύθυνση - 030 - Κιλκίς - Κιλκίς 


Μητροπόλεως 42 


61100 


Κιλκίς 


23410-27888 , 23410-75326Περιφερειακή Διεύθυνση - 031 - Κοζάνη - ΚοζάνηςΔιοικητήριο Κοζάνης50100Κοζάνη2461029839Περιφερειακή Διεύθυνση - 032 - Κόρινθος - ΚορινθίαςΑγίου Νικολάου 2920100Κόρινθος27410-73284 , 27410-73285Περιφερειακή Διεύθυνση - 033 - Ερμούπολη - Κυκλάδων 


Πετρίδη,Πετρίτση, Πλουτάρχου 


84100Ερμούπολη22810-79205 , -80925Περιφερειακή Διεύθυνση - 034 - Σπάρτη - ΛακωνίαςΛυκούργου 104-10623100Σπάρτη27310-89173 , 27310-82536Περιφερειακή Διεύθυνση - 035 - Λάρισα - ΛάρισαςΚύπρου 1241221Λάρισα2410-539920Περιφερειακή Διεύθυνση - 036 - Αγ. Νικόλαος - ΛασιθίουΛασθένους 1572100Άγιος Νικόλαος28410-89050 , -82843Περιφερειακή Διεύθυνση - 037 - Μυτιλήνη - ΛέσβουΠ. Βοστάνη 2881100Μυτιλήνη22510-48310-48320Περιφερειακή Διεύθυνση - 038 - Λευκάδα - ΛευκάδαςΣτράτου Τσέλιου 1631100Λευκάδα26450-23985 , 26450-26743Περιφερειακή Διεύθυνση - 039 - Βόλος - ΜαγνησίαςΚουντουριώτου 4 & Θρακών38333Βόλος24210-94110Περιφερειακή Διεύθυνση - 040 - Καλαμάτα - ΜεσσηνίαςΘεμιστοκλέους 106 & Πλατεία Αναλήψεως24100Καλαμάτα27210-63596 , 27210-63680 , -63599Περιφερειακή Διεύθυνση - 041 - Ξάνθη - ΞάνθηςΜ.Καραολή & Σμύρνης67100Ξάνθη25410-84063 , -65416Περιφερειακή Διεύθυνση - 042 - Έδεσσα - ΠέλλαςΑγ. Δημητρίου 1758200Έδεσσα23810-51580Περιφερειακή Διεύθυνση - 043 - Κατερίνη - ΠιερίαςΒότση 260100Κατερίνη23510-47210Περιφερειακή Διεύθυνση - 044 - Πρέβεζα - ΠρέβεζαςΕθνικής Αντίστασης 12148100Πρέβεζα26820-89632Περιφερειακή Διεύθυνση - 045 - Ρέθυμνο - ΡεθύμνουΔημοκρατίας 1074100Ρέθυμνο28310-20837 , 28310-20838Περιφερειακή Διεύθυνση - 046 - Κομοτηνή - ΡοδόπηςΧαριλάου Τρικούπη 5069100Κομοτηνή25310-81730Περιφερειακή Διεύθυνση - 047 - Σάμος - ΣάμουΘεμ. Σοφούλη & Γράμμου83100Σάμος22730-89657Περιφερειακή Διεύθυνση - 048 - Σέρρες - ΣερρώνΒενιζέλου 2662100Σέρρες23210-68012Περιφερειακή Διεύθυνση - 049 - Τρίκαλα - ΤρικάλωνΠλούτωνος 842100Τρίκαλα24310-77141Περιφερειακή Διεύθυνση - 050 - Λαμία - ΦθιώτιδαςΒύρωνος 2835100Λαμία22310-66000 , 66001Περιφερειακή Διεύθυνση - 051 - Φλώρινα - Φλώρινας25ης Μαρτίου 953100Φλώρινα23850-44646Περιφερειακή Διεύθυνση - 052 - Άμφισσα - ΦωκίδαςΙ. Γάτου 3833100Άμφισσα22650-79345 , 22650-72583Περιφερειακή Διεύθυνση - 053 - Πολύγυρος - ΧαλκιδικήςΑσκληπιού 2863100Πολύγυρος23710-21895 , -21893Περιφερειακή Διεύθυνση - 054 - Χανιά - ΧανίωνΜπονιαλή 273133Χανιά28210-47101 , 28210-47100Περιφερειακή Διεύθυνση - 055 - Χίος - ΧίουΚουντουριώτου 1582100Χίος22710-40155 , 22710-81073 , -81074 


 


 


 Επιμερισμός των Περιφερειακών Διευθύνσεων σε Υγειονομικές Επιτροπές


 
 1. Οι ΠΕ.ΔΙ. Λάρισας, Τρικάλων, Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Πιερίας, Ημαθίας, Φλώρινας, Πέλλας και Κιλκίς να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Θεσσαλονίκης και να εξετάζονται από την Α΄ Υγειονομική Επιτροπή.
 
 1. Οι ΠΕ.ΔΙ. Χαλκιδικής, Σερρών, Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Θεσσαλονίκης όπου θα εξετάζονται από την Β΄ Υγειονομική Επιτροπή η οποία θα εξετάζει και τα αιτήματα της ΠΕ.ΔΙ. Θεσσαλονίκης.
 
 1. Οι ΠΕ.ΔΙ. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Πειραιά προκειμένου να εξεταστούν από την Υγειονομική Επιτροπή.
 
 1. Οι ΠΕ.ΔΙ. Ερμούπολης-Κυκλάδων, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ρόδου-Δωδεκανήσου να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Αχαρνών – Κεντρικού Τομέα Αθήνας, προκειμένου να εξεταστούν από την Υγειονομική Επιτροπή.
 
 1. Οι ΠΕ.ΔΙ. Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Άρτας, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Παλλήνης προκειμένου να εξεταστούν από την Υγειονομική Επιτροπή.
 
 1. Οι ΠΕ.ΔΙ. Αχαΐας, Ηλείας, Αρκαδίας να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Καλλιθέας προκειμένου να εξεταστούν από την Υγειονομική Επιτροπή.
 
 1. Οι ΠΕ.ΔΙ. Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Ελευσίνας προκειμένου να εξεταστούν από την Υγειονομική Επιτροπή
 
 1. Οι ΠΕ.ΔΙ. Καρδίτσας, Μαγνησίας, Αιτωλοακαρνανίας, Ευβοίας να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Αγ. Παρασκευής προκειμένου να εξεταστούν από την Υγειονομική Επιτροπή
 
 1. Οι ΠΕ.ΔΙ. Ευρυτανίας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Αιγάλεω προκειμένου να εξεταστούν από την Υγειονομική Επιτροπή
 

Νεότερη Παλαιότερη