Οι νέες υπηρεσίες που παρέχουν τα αναβαθμισμένα ΚΕΠ

 KEP KAI EGINE1


Τη μια στιγμή το θέλεις, την άλλη στιγμή το έχεις!


Αυτές είναι οι νέες υπηρεσίες που σας παρέχονται από τα αναβαθμισμένα ΚΕΠ μέσω της online σύνδεσής τους με φορείς του Δημοσίου, καθώς και τα στοιχεία/ δικαιολογητικά που χρειάζεστε για την υποβολή της αίτησης σας:


1. Φορολογική ενημερότητα στο λεπτό


Απαιτούμενα στοιχεία / δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης:
 • Έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του αιτούντος: αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας.

 • Έγγραφο αποδεικτικό της άμεσης συσχέτισης του ΑΦΜ : που θα εισαχθεί στην εφαρμογή και του άμεσα ενδιαφερόμενου, δηλαδή του προσώπου που αφορά η βεβαίωση φορολογικής ενημερώτητας προσώπου (π.χ. εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίων 5 ετών)
 • Αριθμός ειδοποίησης που αναγράφεται σε ένα από τα εκκαθαριστικά σας
2. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ και Βεβαίωση οικοδομοτεχνικού έργου στο λεπτό


Απαιτούμενα στοιχεία / δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης:
 • Έγγραφο αποδεικτικό ταυτότητας του αιτούντος

 • ΑΦΜ που δηλώνεται προφορικά ή προκύπτει από ένα εκκαθαριστικό σημείωμα Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ .

 • Αριθμός μητρώου οικοδομοτεχνικού έργου (Α.Μ.Ο.Ε.)


3. Πιστοποιητικά Δημοτολογίου στο λεπτό
 • Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης

 • Βεβαίωση γέννησης

 • Βεβαίωση ιθαγένειας

 • Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης για τον Ο.Γ.Α.


Απαιτούμενα στοιχεία / δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης:


• Έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του αιτούντος.


4. Πιστοποιητικά ΝΑΤ στο λεπτό

  • Βεβαίωση για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών κύριας και επικουρικής σύνταξης

  • Βεβαίωση ετήσιων αποδοχών συντάξεων για φορολογική χρήσηΣυγκεντρωτικό εκκαθαριστικό σημείωμα 6μήνου

Απαιτούμενα στοιχεία / δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης:

 • Έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του αιτούντος: αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας.

 • Αριθμός Μητρώου Συνταξιούχου ( Α.Μ.Σ.)( από κάρτα συνταξιούχου)

 • Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με θεωρημένο γνήσιο υπογραφής για τον αντιπρόσωπο


 

0/Post a Comment/Comments

Νεότερη Παλαιότερη