Έκλογες την Κυριακή για το Σύλλογο Εφέδρων αξιωματικών

Σύμφωνα με το ν.1301/82, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3648/2008 και την Υ.Α. με αριθμό Φ.900/6/160108 ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί όλα τα μέλη του Συνδέσμου να προσέλθουν την Κυριακή 11 Μαρτίου 2012 στα γραφεία του Συνδέσμου που βρίσκονται στην Αγ.Παρασκευή Αττικής, οδός Αγ. Ιωάννου, αρ. 73 και από ώρα 10:00΄μέχρι 18:00΄ για το ακόλουθο θέμα: «Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη 9 μελών του Δ.Σ. και εκλεκτόρων για το ΚΔΣ της ΑΠΟΕΑ».


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΡΙΑΝΗΣ                       ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
Εφ.Ανθσγος Π.Α.                                    Εφ.Ανθλγος Π.Ζ


Νεότερη Παλαιότερη