Σε καλό κλίμα οι αρχαιρεσίες στο Σύνδεσμο Εφέδρων

Την Κυριακή 11.3.2012 διεξήχθησαν σε κλίμα σύμπνοιας και ομοθυμίας οι αρχαιρεσίες στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», για την ανάδειξη νέου 9μελούς Δ.Σ. και 2 εκλεκτόρων για το ΚΔΣ της Α.Π.Ο.Ε.Α. Την Πέμπτη 22-3-2012, τα μέλη του νέου Δ.Σ. συνήλθαν σε ειδική συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου κ. Θ. Μπριάνη, με σκοπό τη συγκρότηση τους σε σώμα, σύμφωνα με τον Ν. 1301/1982, όπως αυτός τροποποιήθηκε.


Μετά από μυστική ψηφοφορία εξελέγησαν οι παρακάτω:

- ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΡΙΑΝΗΣ, Εφ. Ανθσγος ΠΑ, Δικηγόρος
- ΑΝΤ/ΔΡΟΣ:ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Εφ.Τχης ΔΒ, Ηλ/γος Μηχ/γος
- Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ,Εφ. ΥπλγοςΤΧ, Εκτελωνιστής
- ΤΑΜΙΑΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ, Εφ. Λγος ΠΥΡΒ, Συνταξιούχος Δημοσίου
- ΕΦΟΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, Εφ. Ανθλγος ΠΖ, Δικηγόρος

ΜΕΛΗ

- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ: Εφ. Υπλγος ΔΒ, τ. Γεν.Δ/ντης ΕΛΤΑ
- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: Εφ.Ανθλγος ΤΧ, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ
- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΣ: Εφ.Λγος ΥΠ, Τραπ.Υπάλληλος-Εκπαιδευτικός
- ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ: Εφ. Ανθλγος ΤΘ, Συντ.Τραπεζικός

ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΣ ΤΗΣ Α.Π.Ο.Ε.Α. εξελέγησαν οι Θ. ΜΠΡΙΑΝΗΣ και Μ.ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ.

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΜΠΡΙΑΝΗΣ                             Ε. ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
Νεότερη Παλαιότερη