Σχετικά με το ζήτημα που ανέκυψε για το 4ο νηπιαγωγείο

Μετά την αποστολή από την Ένωση Συλλόγων Γονέων της επιστολής και των επισυναπτομένων που δημοσιεύσαμε, επικοινωνήσαμε με τη δημοτική αρχή ζητώντας σχετικές διευκρινίσεις καθώς στα έγγραφα που αναρτήσαμε υπάρχουν τόσο σφραγίδες όσο και υπογραφές.


Η απάντηση ήταν ότι τα αναρτημένα έγγραφα αποτελούν απλά άποψη των συντακτών τους και δεν είναι επίσημη Τεχνική Μελέτη η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Συνεπώς, αφού δεν ανατέθηκαν με εντολή του Δήμου όπως προβλέπεται, δεν είναι επίσημα έγγραφα και δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη από το Δήμο, ειδικά όταν υπάρχει επίσημη γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας συνιστούσε την ανάθεση μελέτης σε ειδικό μελετητή όπως και έγινε. Πλέον αυτών, το θέμα αφορούσε σοβαρό ζήτημα, όπως είναι η ασφάλεια των παιδιών και δεν θα ήταν ούτε φρόνιμο ούτε νόμιμο να επαναπαυθεί ο Δήμος σε προσωπικές και ανεπίσημες γνώμες, όσο καλοί επαγγελματίες και αν είναι οι συντάκτες των εγγράφων.


Νεότερη Παλαιότερη