Τι κοινό έχει ο Ζορμπάς με τον Αβραάμ;

Η μέγγενη που άρχισε να σφίγγει τους δήμους με τον Καλλικράτη 1 ώστε να τους οδηγήσει στο θάνατο από οικονομική ασφυξία αφού μετατίθενται ευθύνες δίχως όμως να χορηγούνται οι πόροι, έρχεται να συνεχιστεί με τον Καλλικράτη 2 όπου μεταξύ άλλων διαβάζουμε:


2. Ο αριθμός των αντιδημάρχων  ορίζεται ως εξής: Σε δήμους με πληθυσμό έως πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους ορίζεται ένας (1) αντιδήμαρχος. Στους δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν (5.001) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους ορίζονται έως δύο (2) αντιδήμαρχοι. Στους δήμους με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους ορίζονται έως τρεις (3) αντιδήμαρχοι. Από  πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους ορίζονται έως τέσσερις (4) αντιδήμαρχοι. Στους δήμους με πληθυσμό εκατό χιλιάδες έναν (100.001) κατοίκους έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους ορίζονται έως πέντε (5) αντιδήμαρχοι.  Στους δήμους με πληθυσμό άνω των 200.000  κατοίκων ορίζονται  έως  έξι (6). Ο αριθμός των αντιδημάρχων αυξάνεται κατά έναν (1), εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων που συνενώθηκαν είναι από πέντε (5) έως και οκτώ (8), κατά δύο (2) εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων είναι από εννέα (9) έως και δώδεκα (12) και κατά τρεις (3) εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων είναι δώδεκα  (12) και ανώτερος.Σύμφωνα με πληροφορίες μας το αποτέλεσμα της απογραφής για την Αγία Παρασκευή ήταν 56.000 μολονότι οι κάτοικοι ξεπερνούν τις 90.000.Αυτό σημαίνει ότι η Αγία Παρασκευή θα πρέπει πλέον να πορεύεται τουλάχιστον ως το 2021 και την επόμενη απογραφή (αν έχει απομείνει κανένας Έλληνας και αν υπάρουν ακόμη Ο.Τ.Α.) με 4 αντί για 5 αντιδημάρχους.
Άρα μία θέση λιγότερη για μοίρασμα στον όποιο πιθανό επόμενο νικητή των εκλογών με ότι μουρμούρα και γκρίνια συνεπάγεται αυτό μιας και είναι νωπές οι μνήμες από τη δημοτική πλειοψηφία.Επίσης αν ψηφιστεί ο νόμος και η εφαρμογή των διατάξεων ισχύσουν από την τρέχουσα θητεία, τότε θα πρέπει και ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς σαν άλλος Αβραάμ να επιλέξει τον Ισαάκ για τη θυσία.Η μόνη διαφορά είναι πως αυτή η θυσία θα πρέπει αναγκαστικά και να πραγματοποιηθεί.Μαζίδης Στρατής

Νεότερη Παλαιότερη