Πρόσκληση του ΟΑΕΔ σε εγγεγραμμένους ανέργους για υποβολή αιτήσεων για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει τους πολίτες ότι ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), καλεί τους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18-65 ετών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου κυλιόμενου πίνακα κατάταξης ανέργων για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, σε δήμους, συνδέσμους και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου, να υποβάλουν ηλεκτρονικά, αίτηση συμμετοχής, από 09-02-2012 έως 29–02-2012
στο δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ:

www.oaed.gr , στο πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.


Στον παραπάνω δικτυακό τόπο είναι αναρτημένα, Ηλεκτρονική αίτηση ανέργων, οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής, πλήρες κείμενο δημόσιας πρόσκλησης και αντίστοιχο ΦΕΚ .
Η πρόσληψη του προσωπικού διενεργείται βάσει Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

Η Αντιδημαρχία Επικοινωνίας – Εξυπηρέτησης του Πολίτη του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 415-417,2ος ΟΡΟΦΟΣ,ΤΗΛ.213 2004 503,534),θα παρέχει πληροφορίες και θα αναλαμβάνει τη συμπλήρωση και αποστολή της ηλεκτρονικής αίτησης, σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Νεότερη Παλαιότερη