ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δημόσιες Υπηρεσίες
Υπηρεσία Διεύθυνση Τηλέφωνο
Αστυνομικό τμήμα Αγίας Παρασκευής Πεντέλης 10 210 – 63.91.250
Τροχαία αγίας Παρασκευής Λ. Λαυρίου & Κανάρη 6 210 – 66.55.782
Δ.Ο.Υ. αγίας Παρασκευής Γούναρη 38α 210 – 60.16.483
Εθνικό Κτηματολόγιο Λ. Μεσογείων 288 210 – 65.05.600
Ι.Κ.Α. αγίας Παρασκευής Λ. Μεσογείων 454 210 – 600.17.07
Ο.Α.Ε.Δ. Λ. Μεσογείων 451-2 210 – 60.10.789
Επιθεώρηση Εργασίας Λ. Μεσογείων 427 210 – 600.16.48
Ε.ΥΔ.ΑΠ. Λ. Μεσογείων 419 210 – 600.54.05
Δημόκριτος Νεαπόλεως 27 210 – 65.18.910
Νομαρχία (Πολεοδομία ανατολικός τομέας) Λ. Μεσογείων 372 210 – 60.19.710
Νομαρχία (Πολεοδομία Β’ τομέας) Γούναρη 60 210 – 600.95.87
Ο.Τ.Ε. Σχολείου 9 210 – 63.91.399
ΕΛ.ΤΑ Αγίου Ιωάννου 8 210 – 63.92.125
Κορυτσάς 8 210 – 600.13.00
Ο.Α.Σ.Α. 210 – 600.35.90