ΛΟΓΙΣΤΕΣ

 

Σταυρούλα Ευαγγελούλη & Συνεργάτες

Λογιστικές – Φοροτεχνικές εφαρμογές

Πελοποννήσου 6

Τηλ: 210 – 6084253

Φαξ: 210 – 6084254

Κιν: 6947 – 326054

E-mail: evangelouli.partners@gmail.com

Website: se-partners.gr