Χαμηλά Δημοτικά Τέλη και απαλλαγές ευπαθών ομάδων αποφάσισε το Δ.Σ. της Αγίας Παρασκευής

 
Filed under: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ |

1

Στα χαμηλά επίπεδα  του 2017, που είναι τα χαμηλότερα από τους γειτονικούς δήμους, θα παραμείνουν το 2018 τα τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση της 21ης Νοεμβρίου. Με την ίδια απόφαση  συνεχίζουν να απαλλάσσονται  πλήρως,  με εισοδηματικά κριτήρια, Μακροχρόνια Άνεργοι, Άποροι, Άτομα με Αναπηρία, Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι και Μονογονεϊκές Οικογένειες. Με ξεχωριστή απόφαση προστίθεται στο ανώτατο όριο οικογενειακού εισοδήματος  το ποσό των 5.000 (από 2.000 που ίσχυε) για  κάθε  επιπλέον προστατευόμενο μέλος για τους Μακροχρόνια Άνεργους και τις Μονογονεϊκές Οικογένειες και το ίδιο ποσό για κάθε επιπλέον  προστατευόμενο  μέλος  πέραν  του  τέταρτου  τέκνου για τους Πολύτεκνους.

Τα τέλη μετά τις συνεχείς μειώσεις τα τρία τελευταία χρόνια (6% το 2015, 3% το 2016, 3% το 2017 και 15% ειδικά για τα καταστήματα έως 60 τ.μ. το 2015) διαμορφώθηκαν ως εξής:

Α. ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ:

1. Οικίες: 1,12 € το τ.μ. ετησίως.

2. Επιχειρήσεις πάσης φύσεως (μέχρι 60 τμ): 2,50 € το τ.μ. ετησίως.

3. Επιχειρήσεις πάσης φύσεως (μέχρι 500 τμ): 2,76 € το τ.μ. ετησίως.

4. Επιχειρήσεις πάσης φύσεως (πάνω από 501 τμ): 2,86 € το τ.μ. ετησίως.

5. Ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικές κλινικές, γηροκομεία: 4,42 € το τ.μ. ετησίως.

6. Επιχειρήσεις  πάσης  φύσεως  που  η δραστηριότητα  τους  δικαιολογεί  συχνότερη διέλευση  απορριμματοφόρων  (Πολυκαταστήματα, Super  Market,  μεγάλες  εκθέσεις,  βιοτεχνίες  άνω των 1000 τμ και τράπεζες): 5,60 € το τ.μ. ετησίως.

Β. ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ:

1. Μη στεγασμένους χώρους (μέχρι 6.000 τμ):  1,46 € το τ.μ.

2. Μη στεγασμένους χώρους (άνω των 6.000 τμ): 0,49   € το τ.μ.

Share This Post