Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής

 
Filed under: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ |

symvoulio

Την Πέμπτη 18 Μαΐου στις 4.00 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:

1. Παρουσίαση μελέτης με τίτλο «Βελτιώσεις- Αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας» και απόδοχη μελέτης β) Έγκριση Διαδικασίας Αναζήτησης Δανείου προς Χρηματοδότηση του έργου: «Αντικατάσταση Δημοτικού Φωτισμού προς Εξοικονόμηση Ενέργειας και Πόρων» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα Ε. Πετσατώδη).

2. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2017 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).

3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης  αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου οικ. έτους 2016 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

4. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης  αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού Α’ τριμήνου οικ. έτους 2017 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

5. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής – Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. -προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017  (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).

6. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινόχρηστων xώρων και επανακαθορισμός ζωνών για το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

7. Έγκριση σημείων χωροθέτησης οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμιζόμενης συμπίεσης απορριμμάτων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).

8. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

9. Επιστροφή ή μη ποσού 241,21  €, στον κ. Δάφνη Δημήτριο (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

10. Kοπή ή κλάδεμα δένδρων επί των οδών έναντι Χίου 8, Δερβενακίων & Χρ. Σμύρνης (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κα Ε. Πετσατώδη).

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από οφειλή προς το Δήμο του Χ.Τ. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

Share This Post