Επιβράβευση Κονταξή με αντιδημαρχία για τη στάση του στη Βίλα Ιόλα

 
Filed under: ΕΙΔΗΣΕΙΣ |

dimarxeioΑναμενόμενες αλλά και νόημα ως προς του τι να περιμένουμε στο εξής ήταν οι αλλαγές στο διοικητικό σχήμα και τις αρμοδιότητες των αντιδημάρχων.

Την Ελισάβετ Πετσατώδη στα Τεχνικά Εργα αντικαθιστά πλέον ο Δημήτρης Κονταξής με την προσθήκη στον τίτλο της αντιδημαρχίας του “Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου” όπου προφανώς η Δημοτική Αρχή (αν κρίνουμε κι από την περίπτωση της βίλας Ιόλας) έχει προχωρήσει ζητήματα κι αναθέτει στον έμπειρο εργολάβο τη διαχείρισή τους.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ο περιορισμός των αρμοδιοτήτων του Γεράσιμου Βλάχου στην Κοινωνική Πολιτική με την αφρόκρεμα να περνά στον αντιδήμαρχο Οικονομικών, Σπύρο Παπαγεωργίου. Μια κίνηση που αρκετούς ξάφνιασε αλλά εμάς όχι.

Η απόφαση αναφέρει:

Ορίζουμε τον κ. Κονταξή Δημήτριο του Θεοδώρου (χωρίς αντιμισθία) καθ’ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Καθημερινότητας και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, με θητεία έως 31/08/2019 και μεταβιβάζει σε αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Τον έλεγχο και συντονισμό των θεμάτων καθημερινότητας και αναπλάσεων.

– Τη λειτουργία και τις τεχνικές ανάγκες του κοιμητηρίου

– Τα θέματα μισθώσεων ακινήτων του Δήμου, κληροδοτημάτων και ακινήτων για αγορά και αξιοποίηση, οικοπέδων για απαλλοτρίωση ή άσκηση αγωγής και εν γένει την αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας.

– Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο υλοποίησης των τεχνικών έργων του Δήμου.

– Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Τροποποιούμε τις αρμοδιότητες του κ. Παπαγεωργίου Σπυρίδωνα του Τρύφωνα, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με αντιμισθία) και μεταβιβάζει σε αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Τον έλεγχο, εποπτεία και καλή λειτουργία των αρμοδιοτήτων που αφορούν την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

– Τον έλεγχο, εποπτεία και καλή λειτουργία της Κοινωνική Πολιτικής, του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών και Αρωγής και της
Κοινωνικής Πρόνοιας (κοινωνικά επιδόματα κ.λπ)

– Την Εποπτεία Λειτουργίας όλων των Κοινωνικών Δομών, Προγραμμάτων και Δράσεων του Δήμου, (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Μαγειρείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Ανταλλακτήριο του Δήμου, Τράπεζα Χρόνου, Κέντρο Γυναίκας, κ.λπ.).

– Την παρακολούθηση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ που αφορούν την κοινωνική πολιτική.

– Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

Οι Αντιδήμαρχοι υπογράφουν εισηγήσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα τα οποία εκδίδονται από τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους. Τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.

Τροποποιούμε τις αρμοδιότητες του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Βλάχο Γεράσιμο του Χρήστου (χωρίς αντιμισθία), και του αναθέτουμε τα παρακάτω:

– Την εποπτεία λειτουργίας του μουσικοκινητικού εργαστηρίου

– Την εποπτεία λειτουργίας των Δημοτικών Ιατρείων

– Την εποπτεία λειτουργίας των ΚΑΠΗ.

Στον ανωτέρω Δημοτικό Σύμβουλο αναθέτουμε την υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) εγγράφων σχετικών με τους τομείς ευθύνης και εποπτείας του. Τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.

Share This Post