Η Ένωση Συλλόγων Γονέων απαντά στο θέμα για τις "υπογραφούλες"

Την παρακάτω επιστολή ανάμεσα σε πολλούς άλλους παραλήπτες με όλα τα επισυναπτόμενα λάβαμε από την Ένωση Συλλόγων Γονέων για το θέμα του 4ου νηπιαγωγείου και τη σημείωση που κάναμε στη φράση του δημάρχου πως δεν είδε πουθενά υπογραφές των συμπολιτών μας μηχανικών.


Αυτό που μας λυπεί είναι πως η επιστολή με τα σχετικά επισυναπτόμενα φαίνεται να έρχεται ως απάντηση σε προσωπική μου σημείωση και όχι στη δήλωση του δημάρχου Αγίας Παρασκευής στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία κατεγράφει στα πρακτικά αλλά και στην κάμερα του LOCAL TV και όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να την παρακολουθήσουν εφόσον το επιθυμούν. Το μόνο σχόλιο που έκανα είναι πως η ατάκα του δημάρχου (γιατί όντως κατά καιρούς λέει αρκετές που κάνουν αίσθηση) έχει ενδιαφέρον εφόσον αληθεύει. Κι έπειτα υπογραμμίσαμε τη φράση του δημάρχου, του πρώτου πολίτη της πόλης, όχι κάποιου τυχαίου προσώπου βασιζόμενοι στη βαρύτητα των όσων λέει.


Ακολουθεί η επιστολή και τα επισυναπτόμενα. Παρακαλείσθε για την υπομονή σας σε περίπτωση καθυστέρησης ανοίγματος της σελίδας λόγω όγκου:


Επί του σχολίου σας που αναρτήθηκε σήμερα αναφορικά με την χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου « Σημείωσα την ατάκα του δημάρχου (που είναι σπεσιαλίστας σε αυτές) για τους συνδημότες μηχανικούς που δεν υπέγραψαν αυτά που λένε. Εφόσον ισχύει, έχει ενδιαφέρον.» και για την αποκατάσταση της πραγματικότητας σας ενημερώνουμε ότι η Τεχνική Έκθεση  και το Πόρισμα των Τεχνικών Συμβούλων της Ένωσης είναι  ενυπόγραφες και κατατέθηκαν στον Δήμο με αριθμό πρωτοκόλου 14483/10.5.2011.


Σας αποστέλλουμε δε ως επισυναπτόμενα:

1/ Την Τεχνική Έκθεση με ημερομηνία 14/3/2011 του Τεχνικού μας Συμβούλου (επισυναπτόμενο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ και επισυναπτόμενο 7 όπου φαίνεται η σφραγίδα του και η υπογραφή του)


2/Το Πόρισμα των 4 Πολιτικών Μηχανικών-Τεχνικών μας Συμβούλων με ημερομηνία 10/5/2011 (5 και 6jpg) όπου και οι 2 σελίδες είναι ενυπόγραφες και με σφραγίδες.


3/ Το από 9/6/2011 έγγραφο προς τον ΟΣΚ, το οποίο ο ίδιος ο Δήμαρχος με την υπογραφή του βεβαιώνει ότι οι 4 Πολιτικοί Μηχανικοί συνυπογράφουν την Τεχνική τους Έκθεση (σελ. 2 των επισυναπτομένων 3 και 4 jpg)


4/ Το από 1/3/2011 έγγραφο του Δήμου προς τον ΟΣΚ όπου αναφορικά με το νηπιαγωγείο στο Ο.Τ196 (το οποίο είναι το ΟΤ του 4ου  Νηπιαγωγείου)  ευκρινώς αναγράφεται ότι «ο Δήμος προσανατολίζεται στην κατεδάφισή του» (1 και 2 jpg του επισυναπτόμενου)


Ο πλήρης φάκελος είναι στη διάθεση όποιου αναζητά την αλήθεια.

Παρακαλούμε δε να αναρτήσετε την απάντησή μας καθώς και τα επισυναπτόμενα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Η Πρόεδρος                                                      Η Γεν.Γραμματέας


Αύρα Μπασακίδου-Καράμπελα         Δέσποινα Μαντζανά-Πέπονα


------


ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ - ΕΔΕ - A.M. TEE 16942

ΠΡΟΣ : Ένωση Συλλόγων Γονέων Σχολείων Αγίας Παρασκευής

ΘΕΜΑ: Προβλήματα κτηρίου 4ου Νηπιαγωγείου (Χίου και Τσιμισκή)

Σχετ: 1. Την από 27/01/2010 έκθεση αυτοψίας του ΟΣΚ

2. Το 5118/01.03.2010 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

του Δήμου Αγίας Παρασκευής

 

 

Κύριοι,


Μετά από πρόσκλησή σας, την Πέμπτη 03/03/2011 πραγματοποίησα αυτοψία στο 4ο Νηπιαγωγείο προκειμένου να γνωματεύσω περί της επικινδυνότητας ή μη του στατικού φορέα της αίθουσάς του.


Το θέμα προέκυψε διότι θέσατε υπ’ όψη μου τα ανωτέρω δύο σχετικά, στα οποία εμφανίζονται εκ διαμέτρου αντίθετες εκτιμήσεις. Συγκεκριμένα:


1. Έκθεση αυτοψίας του ΟΣΚ της 27/01/2010.


Η έκθεση αυτοψίας του κ.Ηλιόπουλου, πολιτικού μηχανικού του ΟΣΚ(αυτοψία η οποία έγινε παρουσία μηχανικών του Δήμου), εκτιμά ότι οι ρωγμές που παρατηρούνται στο κτήριο του 4ου Νηπιαγωγείου είναι «οι συνήθεις ρωγμές αποκολλήσεις λόγω του αρμού των δύο κτηρίων».


2. Το 5118/01.03.10 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.


Αντίθετα το έγγραφο αυτό που υπογράφεται από τους αρχιτέκτονες κ.Θεοδωρίδη και κ.Τσαχπίνογλου αποφαίνεται ότι «ο στατικός φορέας της αίθουσας έχει υποστεί σε σημεία του βλάβες, οι οποίες κατά την άποψή μας δημιουργούν επικινδυνότητα στην στατικότητά του».


Κατόπιν τούτου αφού επισκέφθηκα την αίθουσα αυτή και εξέτασα όλες τις όψεις της αλλά και το δώμα της στο οποίο ανήλθα, αποφαίνομαι ρητά και κατηγορηματικά ότι ουδεμία βλάβη εμφαίνεται σε οιοδήποτε στατικό στοιχείο της φέρουσας κατασκευής της αίθουσας αυτής.


Αναλυτικά:


Α) Ο στατικός φορέας της αίθουσας


Η αίθουσα του 4ου Νηπιαγωγείου είναι ισόγεια και έχει κάτοψη ορθογωνικού σχήματος περίπου 6,00Χ10,00μ. φαίνεται δε εξωτερικά στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες Φ1, Φ2, Φ3 και Φ4 (βλ.τεύχος φωτογραφιών). Άποψη του δώματος της αίθουσας φαίνεται στις Φ5 και Φ6.


Η αίθουσα του 4ου νηπιαγωγείου βρίσκεται σε επαφή με το κτήριο του 4ου δημοτικού, όπως φαίνεται σε όλες τις ανωτέρω φωτογραφίες αλλά και στο σκαρίφημα κάτοψης που συνέταξα και επισυνάπτω. Ο τοίχος σε επαφή προς το 4ο δημοτικό είναι τοίχος ξηράς δόμησης (γυψοσανίδες), ο οποίος φαίνεται στην Φ7 από την πλευρά της αίθουσας και στην Φ8 από την πλευρά του δημοτικού σχολείου.


Ο φέρων σκελετός της αίθουσας προς την πλευρά του 4ου δημοτικού αποτελείται από δοκό ανοίγματος περίπου 9,50μ. που εδράζεται σε υποστηλώματα στα δύο άκρα. Ο φέρων σκελετός της αίθουσας του 4ου νηπιαγωγείου είναι στατικά ανεξάρτητος του φέροντος σκελετού του 4ου δημοτικού. Τούτο φαίνεται σαφώς από την όλη μορφολογία των δύο κτηρίων (βλ.φωτογραφίες Φ9, Φ10, Φ11 και Φ12), αλλά το βεβαιώνει και η έκθεση αυτοψίας του ΟΣΚ.


Σε ουδένα από τα ανωτέρω φέροντα στοιχεία υπάρχει ρωγμή η οποία να υποδηλοί ότι υπάρχει στατικό πρόβλημα, πολύ περισσότερο πρόβλημα επικινδυνότητας, μου είναι δε πλήρως ακατανόητη η εκτίμηση που γίνεται στο ανωτέρω 2 σχετικό.


Θεωρώ δε απίθανο να υπονοείται ως βλάβη ο οριζόντιος αρμός που υπάρχει μεταξύ των σκελετών των δύο κτηρίων και ο οποίος φαίνεται από την πλευρά του 4ου δημοτικού (βλ. Φ8 και Φ9), διότι αυτός είναι αρμός κατασκευαστικός ο οποίος πρέπει να υπάρχει για να δύνανται τα δύο κτήρια να έχουν ανεξάρτητη στατική και αντισεισμική συμπεριφορά. Επίσηςκατασκευαστικός αρμός, αλλά κατακόρυφος, είναι ο αρμός που φαίνεται στην Φ13, από την εξωτερική πλευρά του κτηρίου καθώς και στις Φ23 και Φ24 από την εσωτερική πλευρά.


Εάν πάλι εννοείται ως βλάβη (διότι το έγγραφο των Τεχνικών Υπηρεσιών δεν αναφέρει σε ποια σημεία συγκεκριμένα υφίστανται βλάβες) η αποκόλληση του σκυροδέματος που φαίνεται στις Φ25 και Φ26 στην άνω περιοχή του κατακόρυφου αρμού, επίσης αποφαίνομαι ότι αυτή δεν είναι βλάβη στατικού στοιχείου (υποστηλώματος ή δοκού) αλλά πρόκειται για αποκόλληση τμήματος της επικάλυψης του οπλισμού του «παραγεμίσματος» του χώρου μεταξύ των δύο κτηρίων, «παραγέμισμα» το οποίο έγινε από μπετόν και το οποίο ευρίσκεται εκτός της περιοχής έδρασης της δοκού πάνω στο υποστήλωμα του 4ου νηπιαγωγείου. Το αυτό αποφαίνεται και ο πολιτικός μηχανικός του ΟΣΚ με πολύ συνοπτικό τρόπο στην έκθεση αυτοψίας του («είναι οι συνήθεις ρωγμές αποκολλήσεις λόγω του αρμού των δύο κτηρίων»).


Ουδεμία άλλη ρωγμή μπόρεσα να διακρίνω στην περιοχή του κόμβου αυτού ή σε άλλη περιοχή του φέροντος οργανισμού της αίθουσας, είτε από την πλευρά του 4ου δημοτικού, είτε από την πλευρά του 4ου νηπιαγωγείου (βλ. Φ22).


Β) Ο έλεγχος στήριξης στα υποστηλώματα


Ο πολιτικός μηχανικός του ΟΣΚ, στην έκθεση αυτοψίας του αναφέρει:


«Λόγω του μεγάλου ανοίγματος της δοκού, 12μ. περίπου, της προσθήκης, προτείνεται ο έλεγχος στήριξης στα υποστηλώματα, πράγμα που αρχικά θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου».


Επ’ αυτού έχω να παρατηρήσω τα κάτωθι:


α. Μου είναι ασαφές τι εννοεί ο κ.Ηλιόπουλος από επιστημονική και τεχνική άποψη, καθώς και τι εννοεί όταν λέει: «αρχικά θα γίνει κλπ». Δηλαδή «τελικά» ο έλεγχος θα γίνει από άλλη υπηρεσία;


β. Μου είναι άγνωστο αν έχει γίνει, έστω «αρχικά», κάποιος έλεγχος από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.


γ. Δεν είναι αληθές ότι η δοκός της προσθήκης, δηλ. του 4ου νηπιαγωγείου, έχει άνοιγμα 12μ. περίπου. Το άνοιγμά της, το οποίο εμέτρησα, είναι 9,50 μ. Προφανώς υπήρξε σύγχυση με την δοκό του 4ου δημοτικού η οποία όντως έχει άνοιγμα 12μ. περίπου.


Αλλά, εξ όσων γνωρίζω, μέχρι στιγμής δεν έχει τεθεί θέμα βλαβών ή επικινδυνότητας του φέροντα σκελετού του 4ου δημοτικού.


δ. Το άνοιγμα της δοκού του 4ου νηπιαγωγείου των 9,50μ. χαρακτηρίζεται επίσης ως μεγάλο. Τούτο όμως από μόνο του δεν δικαιολογεί την σύσταση περί «ελέγχου στήριξης στα υποστηλώματα». Και τούτο διότι, αφ’ ενός μεν η δοκός αυτή διαστασιολογήθηκε και οπλίστηκε κατ’ αντιστοιχία με το άνοιγμά της, αφ’ ετέρου δε ουδεμία βλάβη εμφανίστηκε σ’ αυτήν ή στα υποστηλώματα του 4ου νηπιαγωγείου, που σημαίνει ότι ο φορέας είναι ικανός να παραλάβει τόσο τα υπάρχοντα στατικά φορτία όσο και τα σεισμικά – διότι άλλως (με τους ισχυρούς σεισμούς που έχουν μεσολαβήσει στην Αττική το 1981 και το 1999) ο φορέας θα είχε «κραυγάσει» την όποια αδυναμία του.


Επομένως η πρόταση περί ελέγχου κλπ. δεν εδράζεται σε πραγματικά γεγονότα.


Άλλωστε έλεγχος νοείται μόνο σαν μελέτη ενίσχυσης υπάρχοντος κτηρίου, η οποίαπάντα γίνεται μόνον όταν υπάρχουν βλάβες και όχι απλώς και μόνο εξ αιτίας αμφιβολιών που δημιουργούνται λόγω της διαφοράς των αντιλήψεων και των κανονισμών των δύο εποχών, της δεκαετίας του 1970 και της μετά το 2000 εποχής. Διότι σε αυτήν την περίπτωση – την περίπτωση δηλαδή που θα προβαίναμε σε έλεγχο των σχολικών, και όχι μόνο, κτηρίων σας διαβεβαιώ ότι θα έπρεπε να προβούμε άμεσα σε κατεδάφιση όχι μόνο του 4ου νηπιαγωγείου αλλά και του 4ου δημοτικού και γενικά όλων των κτηρίων (συμπεριλαμβανομένων και των οικιών μας) τα οποία έχουν ανεγερθεί με βάση τις προ του 2000 ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισμούς, στην ουσία δηλαδή στην κατεδάφιση του 90% των κτηρίων όλης της χώρας.


Είναι φανερό λοιπόν ότι, τυχόν υιοθέτηση μιας διαδικασίας ελέγχου υπάρχοντος σχολικού κτηρίου, που ανεγέρθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς της εποχής του, δεν είναι δυνατόν να νοείται ως έλεγχος στην βάση των σημερινών κανονισμών και προδιαγραφών, διότι dejure και defacto δεν ανταποκρίνεται σε αυτούς.


Ο μόνος επιστημονικά ορθός έλεγχος που είναι δυνατόν σήμερα να γίνει είναι ο μακροσκοπικός, δηλαδή η αναζήτηση σημείων που να δείχνουν ότι κάποιο στοιχείο του φορέα δεν αντέχει σε στατική ή σεισμική φόρτιση ή και διαγνωστικός έλεγχος με υπέρηχους για να διαπιστωθεί απλώς η θέση των οπλισμών που υπάρχουν εντός του σκυροδέματος.


Διότι, δόξα σοι ο Θεός, όταν το μπετόν ξεπεράσει τα όρια της αντοχής του, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το φανερώσει.


Συμπέρασμα: Ουδεμία βλάβη εμφανίζεται στον φέροντα σκελετό της αίθουσας του 4ου Νηπιαγωγείου και επομένως ουδείς κίνδυνος υπάρχει για την «στατικότητά» του.


Γ) Προβλήματα υγρασίας


Όπως με ενημέρωσε η Διευθύντρια του 4ου Δημοτικού κ.Παναγιωτοπούλου, στον οριζόντιο κατασκευαστικό αρμό που,όπως προανέφερα, φυσιολογικά υφίσταται μεταξύ των δύο κτηρίων, έχουν παρατηρηθεί υγρασίες (βλ.Φ8 και Φ9). Από την αυτοψία μου στο δώμα διαπίστωσα τα κάτωθι:


Όπως φαίνεται στις Φ5, Φ6 η πλάκα του δώματος έχει στεγανωθεί με ασφαλτόπανο. Το ασφαλτόπανο αυτό της πλάκας του 4ου Νηπιαγωγείου έχει επικολληθεί και επί του εξωτερικού τοίχου του 4ου δημοτικού όπως φαίνεται σαφώς στην Φ6. Όπως είναι φυσικό, λόγω της σχετικής μετακίνησης των δύο κτηρίων, το ασφαλτόπανο έχει αποκολληθεί σε ορισμένα σημεία του (βλ. Φ14, Φ15) με αποτέλεσμα να εισρέει νερό εντός του αρμού. Σε όλες τις φωτογραφίες φαίνεται, ακόμη δε σαφέστερα στην Φ16, ότι υπάρχει λάμα με μαστίχη στεγανώσεως στερεωμένη επί του τοίχου του 4ου δημοτικού, η οποία, κάποτε, προφανώς συγκρατούσε αρμοκάλυπτρο που δεν υπάρχει σήμερα πια. Αν προστεθεί δε η παλαιότητα του ασφαλτόπανου, αλλά και η κακή συντήρηση του δώματος (βλ.Φ17, Φ18, Φ19 και Φ20 όπου η υδρορροή ήταν βουλωμένη) ουδεμία απορία μου προκαλεί η διαρροή νερού διαμέσου του κατασκευαστικού αρμού των δύο κτηρίων.


Επίσης υγρασίες παρουσιάζονται και στην οροφή της αίθουσας (βλ.Φ21). Αυτές οφείλονται από την μία στην ύπαρξη συνεχώς παραμένουσας υγρασίας επί του δώματος λόγω του κλιματιστικού (βλ.Φ5) αλλά και στην παλαιότητα και κακή συντήρηση του ασφαλτόπανου του δώματος.


Εδώ να σημειωθεί ότι η στεγάνωση του δώματος με ασφαλτόπανο ψηφίδας είναι λανθασμένη, διότι τέτοιο ασφαλτόπανο χρησιμοποιείται όταν το δώμα είναι βατό και απαιτείται αυξημένη μηχανική αντοχή. Στην περίπτωσή μας το δώμα είναι μη βατό, άρα δεν απαιτείται αυξημένη μηχανική αντοχή και δεύτερον η κλίση είναι μικρή και επομένως η ψηφίδα δεν διευκολύνει την γρήγορη απορροή των υδάτων. Απεναντίας διευκολύνει την υγρασία να παραμένει επί πολύ χρόνο στο δώμα και επομένως, σε συνδυασμό με την φθορά λόγω παλαιότητας, να εισρέουν υγρασίες προς την αίθουσα.


Προτάσεις κατασκευαστικές

  1. Να στεγανωθεί ο κατασκευαστικός αρμός στο δώμα με τοποθέτηση αρμοκάλυπτρου πακτωμένου στον τοίχο του 4ου δημοτικού και με ελεύθερο άκρο επί του δώματος του 4ου νηπιαγωγείου.
  2. Να επικολληθεί νέο ασφαλτόπανο επί του παλαιού, χωρίς ψηφίδα και με γυαλιστερή υφή ώστε να διευκολύνεται η απορροή των υδάτων.
  3. Να επικαλυφθεί ο κατασκευαστικός αρμός, οριζόντιος και κατακόρυφος με ειδικό μεταλλικό αρμοκάλυπτρο (υπάρχουν πολλά στην αγορά), για αισθητικούς και μόνον λόγους
Αγία Παρασκευή 14/03/2011


Ο μηχανικός


Γεώργιος Καράμπελας
Νεότερη Παλαιότερη