Πρόσκληση για συνεστίαση στις 25 Μαρτίου

Πρόσκληση για συνεστίαση στις 25 Μαρτίου από τον Ι.Ν. Προφήτου Ηλιού:
Νεότερη Παλαιότερη