Συγκρατημένη αισιοδοξία σχετικά με τις συγχωνεύσεις σχολείων

Συγκρατημένη αισιοδοξία σχετικά με τις συγχωνεύσεις σχολείων παρατηρείται στις τάξεις των γονέων και των Συλλογικών του οργάνων η οποία σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζεται με εφησυχασμό.


Ήδη προηγήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων του 1ου Γυμνασίου το οποίο λόγω αριθμού μαθητών αλλά και των σύγχρονων κτιριακών του εγκαταστάσεων αποτελεί τον αδύναμο κρίκο, σχετικά με τον καθορισμό των επομένων βημάτων που θα ακολουθηθούν αν τυχόν χρειαστεί.


Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ήδη η Ένωση Γονέων έχει καταθέσει σχετικό υπόμνημα με το οποίο εμπεριστατωμένα απορρίπτει όπως και πέρυσι την όποια έστω σκέψη για συγχωνεύσεις σχολείων στην Αγία Παρασκευή.


Σήμερα πάντως εξέπνευσε η προθεσμία που είχαν οι διευθυντές εκπαίδευσης για την κατάθεση προτάσεων προς την κεντρική διοίκηση σχετικά με πιθανές συνενώσεις σχολείων.


Σύντομα θα είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε πληρέστερα για την οριστική ελπίζουμε αποφυγή του κινδύνου και την επόμενη σχολική περίοδο.

Νεότερη Παλαιότερη